اقتصادی

آخرین خبر از رقم پیشنهادی دستمزد کارگران

سومین جلسه دستمزد شورای عالی کار در مذاکرات فشرده با شرکای اجتماعی در وزارت کار در حال برگزاری است و تاکنون نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش 35 درصدی دستمزد را داده اند.

به گزارش آپارات نیوز، سومین جلسه ستاد عالی دستمزد کارگری ساعتی پیش با حضور معاون روابط کار وزیر کشور و نمایندگان کارگری و کارفرمایی آغاز شد.

پیشنهاد اولیه کارفرمایان افزایش 30 درصدی به اضافه 20 درصدی حداقل دستمزد در سایر سطوح مزد بود که مورد قبول نمایندگان کارگری قرار نگرفت و در مقابل نمایندگان کارگری پیشنهاد سبد معیشتی به اضافه 33 درصد افزایش دادند. در مجموع حدود 12 میلیون تومان است.

پس از جلسه، گروه کارفرمایان درصد پیشنهادی خود را تغییر داده و افزایش 35 درصدی را پیشنهاد کردند. مذاکرات و مذاکرات بر سر درصدهای پیشنهادی همچنان ادامه دارد و احتمالاً امشب درصد افزایش دستمزدها اعلام خواهد شد.

با توجه به اینکه نمایندگان کارفرمایان در جلسه قبل به نتیجه نرسیدند و خواستار مشورت با سایر تشکل های کارفرمایی شدند، جلسه بدون نتیجه خاتمه یافت و به عصر دوشنبه موکول شد.
این کارگروه در دومین جلسه دستمزد بر پیامدهای حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر معیشت خانوارهای کارگری در سال آینده تاکید کرد.
مسئولان کارگری امیدوارند ارقام پیشنهادی امشب نمایندگان کارفرما مطابق با بند 41 قانون کار و نرخ تورم اعلامی و سبد معیشت کارگران برای درک بهتر آن باشد.
اگر امشب «نمایندگان کارگری و کارفرمایی» به نتیجه نرسند، روز چهارشنبه جلسه دیگری برای نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌های دو طرف برگزار می‌شود.
به گزارش آپارات نیوز، حداقل دستمزد کارگران هر ساله بر اساس قانون کار بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشتی خانوارهای کارگری تعیین می شود و در سال های اخیر حداقل دستمزد برای حفظ بقای کارگران تصویب شده است. بالاتر از تورم
کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۸ میلیون و ۹۷۲ هزار تومان تعیین کرد.
برو جلو

دکمه بازگشت به بالا