اقتصادی

ابلاغ فهرست ۹۵۰ قلم کالای قابل ورود همراه مسافر به مناطق آزاد

به گفته آپارات نیوز در نامه ای از مدیرکل دفتر وارد كردن موارد استفاده از ایران در مورد همه موارد اجرایی کشور اعمال می شود:

به دنبال نامه مرجع شماره. 60/48353 مورخ 1400.02.2 (شناسه 93939349) دفتر صادرات و واردات وزارت صمت در مورد حفظ اقلام همراه مسافران در 1399 منطقه آزاد برای سال 1400 ، ضمیمه نامه شماره شماره. 60/124531 از 1400. 05.16 دفتر مذکور با ضمایم پیوست تقریباً 150 قلم کالای اضافی مسافرتی را ارسال و اعلام می کند. در تاریخ 1400.4.27 برگزار شد و در حالی که لیست کالاهای مجاز تحت این عنوان اصلاح می شود ، سقف واردات کالاهای مسافری به مناطق آزاد در سال 1400 در مقایسه با 1399 ده درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است که طی دو نامه اطلاع رسانی فوق در مجموع 950 کالا تحت روش کالاهای همراه مسافر ، مناطق آزاد قابل دسترسی خواهد بود.

در ادامه گفته می شود که بدیهی است باید یک سند آماری معتبر برای کالاهایی که توسط گمرک در مناطق آزاد یا سایر مصارف داخلی و داخلی به مناطق آزاد منتقل می شوند و مسئولیت تعیین سقف ارزش کالاهای همراه مسافر را دارد. کارگروه مذکور همچنین مسئول سازمان های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است.

V2UTgtxihpAm

دکمه بازگشت به بالا