جامعه

ابلاغ مصوبه “سیاست ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش”از سوی رئیس جمهور /تغییر کنکور ۱۴۰۲ قطعی شد

رئیس جمهور فرمان اجرای سیاست و معیارهای سازماندهی ارزیابی و پذیرش متقاضیان تحصیلات عالی را اعلام کرد.

به گزارش آپارات نیوز ، دکتر حسن روحانی ، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ، قطعنامه 843 امین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 6 ژوئیه 1400 را با عنوان “سیاست ها و معیارهای سازماندهی ارزیابی و پذیرش متقاضیان تحصیلات عالی” ( بعد از دبیرستان). “کرد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، پس از تصویب و اعلام نقشه جامع علمی و لزوم ساماندهی سیستم سنجش و پذیرش دانشجو به عنوان یکی از مهمترین معیارهای این نقشه ، دارای کارشناس گسترده کار در ستاد آغاز می شود. از نتایج مطالعات قبلی در کشور برای جمع آوری نظرات ذینفعان مختلف ، به ویژه معلمان آموزش ، مدیران ، اتاق های فکر و موسسات تحقیقاتی ، کارشناسان مستقل ، اساتید و روسای دانشگاه ها و حتی گروه های مستقل دانشجویی و دانشگاهی ، با حضور بیش از چندین متخصص جلسات برگزار شده توسط کمیسیون علم و فناوری ستاد علم و فناوری ، جلسات کمیته مدیریت برای اجرای برنامه جامع علمی کشور با حضور مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی مربوطه و جلسات مختلف با وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی. یکی از حمایت ها و موانع این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی.

اکنون “سیاست ها و معیارهای سازماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان تحصیلات عالی (پس از دبیرستان)” در طول 843مین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ارائه شده توسط رئیس شورای عالی انقلاب ، تنظیم و تصویب شده است. انقلاب فرهنگی برای اجرا:

با اشاره به بخش 2-2 از بند 2 سیاست کلی علم و فناوری که توسط رهبر رئیس جمهور در 20 ژوئن 1993 در مورد اصلاح سیستم پذیرش دانشجو اعلام شد ، همچنین به منظور اجرای اقدام ملی 6 استراتژی کلان و 6 جامع علمی نقشه های کشور سیستم ارزیابی و پذیرش دانشجو در آموزش عالی و با توجه به ماده 6 سند سیاست و قوانین اجرایی حاکم بر سازمان آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 776 امین جلسه در تاریخ 9 مارس 1994 و پس از پیگیری جلسه 142 در 7 دسامبر 1999 کشور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، “سیاست ها و معیارهای سازماندهی ارزیابی و پذیرش متقاضیان تحصیلات عالی (پس از دبیرستان)” با پیشنهاد مشترک وزارت علوم ، تحقیقات و تحقیقات فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش مانند دنبال تایید شده:

ماده 1- تعاریف

سوابق تحصیلی: شامل درجات دروس عمومی و تخصصی سال آخر سال دوم دبیرستان در سیستم آموزش 3-3-6 و دیپلم و پیش دانشگاهی در سیستم آموزش قبلی هر دوره دبیرستان ، امتحان که مطابق با اصول استاندارد سازی ارزیابی و اندازه گیری است. کیفیت طبق مصوبات شورای آموزش عالی در سطح کشور و سرانجام در سالهای مختلف برگزار می شود.

امتحان ویژه: آزمون سراسری یکی از دوره های تخصصی رشته های تحصیلی در سه سال آخر سال دوم دبیرستان در هر یک از گروه های آزمایشی است که توسط سازمان بر اساس کتب درسی برگزار می شود وزارت آموزش و پرورش

ارزیابی: فرآیند ارزیابی دانش ، توانایی و عملکرد تحصیلی متقاضیان ورود به م institutionسسه ، توسط “نمره کل سوابق تحصیلی” و “نمره کل آزمون خاص” انجام می شود.

پذیرش: سازمان فرایند انتخاب متقاضیان برای رفتن به موسسه را در زمینه هایی با تقاضای زیاد انجام می دهد.

م Instituteسسه: این م allسسه شامل کلیه دانشگاهها و م governmentalسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی است که مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان پزشکی و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی است. و دارای مجوز پذیرش برای دانشجویان است. دو وزارتخانه وجود دارد.

رشته تحصیلی: هر یک از رشته های تحصیلی که متقاضی می تواند بر اساس محل تحصیل در هر موسسه انتخاب کرده و تحصیل کند.

منطقه مکانهای پرتقاضا: منطقه مکانهایی که طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول پذیرش فقط در سوابق تحصیلی نمی شوند.

شورا: شورای سنجش و پذیرش دانشجو به معنای شورای مصوب در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مصوب 21 سپتامبر 1992 و شورای ارزیابی و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی است که شورای در قانون ارزیابی پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در 17 آوریل 1995 تصویب شد.

سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور.

ماده 2 – نمره کل

نمره کل آزمون اختصاصی: نمره کل آزمون اختصاصی میانگین وزنی نمرات متعادل دروس تخصصی در هر گروه آزمایشی است. این آزمون هر سال دو بار برای پذیرش در سال تحصیلی 1402 و بالاتر برگزار می شود و نتیجه حداکثر برای دو سال و فقط برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.

نمره کل سوابق تحصیلی: کل نمره سوابق علمی میانگین وزنی سوابق تحصیلی متعادل دروس عمومی و تخصصی است.

تبصره 1: عناوین و ضرایب دروس امتحانی خاص و سوابق تحصیلی در هر یک از گروههای آزمایشی توسط شورای نماینده دانشجویی برای سنجش و پذیرش تعیین می شود و هر سه سال قابل بررسی است. حداقل دو سال قبل از اجرا ، اطلاعات عمومی سال تحصیلی 1402 و بالاتر باید در هر گروه آزمایشی حذف شود.

توجه 2: علاوه بر آزمون اختصاصی ، سازمان ممکن است برای برخی از رشته های خاص (مانند رشته های تربیت بدنی و رشته های هنری) امتحانات عملی یا تشریحی برگزار کند.
ماده 3- پذیرش

پذیرش در مناطقی که تقاضای زیادی وجود ندارد فقط براساس سوابق تحصیلی و مطابق با تایید هیئت ارزیابی و پذیرش دانشجو صورت می گیرد.

پذیرش در منطقه با تقاضای زیاد براساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره کل آزمون خاص و نمره کل سوابق تحصیلی است.

سهم نمره کل سوابق تحصیلی پذیرش در سال تحصیلی 1401 با توجه به سوابق تحصیلی موجود و مرتبط ، 40٪ با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی 1402 ، سهم نمره کل مطابق نسبت به سوابق تحصیلی موجود و مرتبط ، سوابق تحصیلی 60٪ با تأثیر مشخص بر نمره کل نهایی و 40٪ باقیمانده بخشی از آزمون خاص است.

ماده 4 – وزارت آموزش و پرورش موظف است سوابق كامل تحصيلي دانشجويان را تهيه كند ، به طوري كه كليه دانش آموختگان سال تحصيلي 1402 سوابق تحصيلي كامل داشته باشند.

توجه: از سال 1404 به بعد ، هر متقاضی در هر گروه آزمایشی باید طبق گروه آموزش جدید (سیستم 3-3-6) سوابق آموزشی مربوط و کامل در گروه آزمایشی که متقاضی در آن پذیرفته می شود ، داشته باشد.

ماده 5 – م instسسه می تواند برای نمره کل امتحان ویژه و نمره کل سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو در رشته مکانهای پر سوال حد نصاب و پس از تأیید شورای نماینده دانشجویی برای پذیرش و پذیرش ، عموم حداقل دو سال قبل از پذیرش.

ماده 6- با توجه به تفاوت در مشخصات آماری نمرات دروس امتحانی خاص و سوابق تحصیلی در سالهای مختلف ، سازمان با همکاری وزارت آموزش و پرورش اقدام به یکنواخت سازی می کند.

ماده 7- کمیته راهبری نقشه علمی جامع کشور موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه سیاست مربوط به سهمیه های پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی و سیاست پیشنهادی به شورای عالی انقلاب را بررسی و سازماندهی کند.

ماده 8- منابع مالی اساسی ناشی از اجرای این سیاست ها هر ساله در بودجه سالانه وارد می شود.

ماده 9- این قطعنامه مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره در 843 مین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 6 ژوئیه 1400 به تصویب رسید و کلیه قوانینی که با این مصوبه در تضاد هستند از تاریخ لازم الاجرا شدن و سایر قوانین و مقررات موجود در کشور.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا