فرهنگ و هنر

«اسلام و حقوق کودک»؛ کتابی برای فهم جایگاه کودک در دین خاتم

آپارات نیوز/ قم کتاب اسلام و حقوق کودک توسط آیت الله دکتر احمد بهشتی در 270 صفحه و ده بخش توسط انتشارات باغ کتاب منتشر شده است.

امام سجاد (ع): اما حق فرزندت این است که بدانی او پاره تن توست و در خیر و شر او در دنیا به تو بستگی دارد و تربیت و آداب و خداشناسی او بر عهده توست و او واجب است که اطاعت کند. خداوند. فرمان دهید، در آنچه به شما و او مربوط می شود کمک کنید. در نیکی به او پاداش می دهید و در بدی مجازاتش می کنید. رفتار شما با او باید مانند کسی باشد که در این آتش آرایش به حسنات خود ایمان داشته باشد و از نیکی هایی که در پیشگاه خداوند قیام می کند، معاف باشد.

در حالی که سازمان ملل متحد در اعلامیه های حقوق بشر تاکید کرده است که همه افراد صرف نظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگر، منشاء اجتماعی یا ملی، ثروت یا سایر ویژگی ها، مشمول حقوق و آزادی های توصیه شده می باشند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر با توجه به اینکه کودک قبل و بعد از تولد به دلیل عدم رشد جسمی و ذهنی نیاز به مراقبت و توجه ویژه دارد که شامل حمایت قانونی می باشد… بنابراین مجمع مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسما اعلامیه حقوق کودک با هدف حصول اطمینان از این که دوران کودکی زمان شادی و برخورداری از حقوق و آزادی هایی است که به خاطر خود و جامعه اش به دنبال خواهد داشت.

بخشی از کتاب اسلام و حقوق کودک نوشته آیت الله دکتر. احمد بهشتی در 270 صفحه و ده بخش توسط بوستان کتاب منتشر شده است.

این کتاب با استناد به آیات و روایات و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق کودک، دیدگاه اسلام را درباره حقوق کودک معرفی می کند. یک بررسی ارسال کنید.

نویسنده در مقدمه کتاب آورده است: در این کتاب سعی شده است بین محتوای اعلامیه حقوق کودک و مضامین دلنشین اسلام مقایسه شود تا نشان داده شود که روز به روز افراد بیشتری در حال پیشرفت هستند. اسلام به مسائل حقوقی و تربیتی نمی‌گوید، زیرا چیزی جز وحی الهی و بیانات پیشوایان معصوم نیست.

نویسنده در قسمت اول کتاب با عنوان رفع تبعیض به حقوق کودکان در زمینه آموزش به ویژه کودکان دارای ناتوانی های یادگیری پرداخته و بیان می کند که هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم اعلامیه جهانی حقوق بشر کودک حاکمیت قانون را تغییر می دهد. تمام اعمالی را که فقط منشأ احساسات و گاهی جنون آمیز هستند، محکوم می کند. قرآن را به عنوان اولین منبع معارف اسلامی، منبع برنامه های تعدیل عواطف و شکستن موانع عدالت معرفی می کند و ادامه می دهد: قرآن کریم به هیچ وجه به انسان اجازه نمی دهد که حق را قیام کند و عدالت را فدای خودخواهی کند. ، شهوت و بغض و عطوفت و سپس برای اثبات آن آیاتی از قرآن و روایاتی از معصوم آورد.

بخش دوم کتاب با عنوان حمایت از کودک، اصل دوم اعلامیه جهانی حقوق کودک است که می گوید کودکان باید از حمایت ویژه و امکانات و تجهیزات لازم برای تربیت بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی برخوردار شوند. در محیطی سالم، طبیعی و آزاد. و بزرگوار باید توسط قانون یا مراجع ذیربط در اختیار او قرار گیرد و در وضع قوانین برای این منظور، مصالح فرزندان در اولویت قرار گیرد و با بیان داستانی از حضرت علی (ع) و پیامبر (ص) ) رهبران باید توجه کنند. اسلام این را به ما یادآوری می کند.

بخش سوم کتاب به اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق کودک یعنی حق داشتن نام و شهروندی می پردازد و دو اصطلاح «وطن اسلامی» و «وطن مدتی» را از نظر شهروندی تعریف می کند. مشکلات روحی و روانی مانند تحقیر و نقل را ایجاد می کند که نشان دهنده اهمیت اسلام برای مقوله انتخاب نام برای کودک است.

در بند چهارم، در اصل چهارم اعلامیه آمده است که کودک باید از امنیت اجتماعی برخوردار باشد و در محیطی سالم تربیت شود و برای این منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت ویژه – که شامل توجه کافی قبل و بعد از تولد است – برخوردار شوند. . مزیت – فایده – سود – منفعت. کودک باید بتواند از تغذیه، مسکن، تفریح ​​و خدمات پزشکی کافی برخوردار باشد و در این راستا از امنیت کامل جسمی و جسمی کودک در خانواده به عنوان یک نهاد کوچک اجتماعی و کشور و جهان به عنوان یک جامعه بزرگ برخوردار باشد. به مبارزه اسلام با سنت دخترکشی و بیان حمایت شوهر از همسرش در نقش مادر از طریق روایات مختلف توجه کنید.

بخش پنجم کتاب به اصل پنجم اختصاص دارد که بیان می کند کودکی که از نظر جسمی، ذهنی یا اجتماعی ناتوان است باید مورد توجه، آموزش و مراقبت ویژه متناسب با شرایط خاص خود قرار گیرد و نویسنده بر این نکته تاکید دارد که برای کودکان با ناتوانی جسمی یا روحی، دو راه است، یکی ادامه می دهد، یکی راه دلسوزی و تأمین نیازهایشان، بدون توقع از آنها. راه دیگر این است که آنها را مجبور به انجام کارها و فعالیت ها در حد توان و توانایی خود کنیم و در ازای تلاش و کوشش خود مانند دیگران حقوق و دستمزد دریافت کنیم و زندگی شرافتمندانه ای به استثنای طبیعت و استقلال داشته باشیم. برای خود شکل دهند. راه دوم بدون شک هم به نفع خود بچه ها و هم به نفع جامعه است.

بخش های ششم تا دهم این کتاب به ترتیب ده اصل دیگر اعلامیه جهانی حقوق کودک است، از جمله: کودک برای رشد کامل و متوازن شخصیت خود به محبت و درک نیاز دارد و باید تحت مراقبت باشد. . و نظارت والدین، برای تربیت در امنیت اخلاقی و مادی، کودک باید حداقل در مقطع ابتدایی از آموزش رایگان و اجباری برخوردار باشد. کودک باید از آموزش هایی با هدف ارتقا و ارتقای فرهنگ عمومی خود بهره مند شود و به قدری سازنده باشد که بتواند در شرایط مساوی استعداد، قضاوت فردی، درک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی خود را شکوفا کند و به فردی مفید برای جامعه تبدیل شود. از اولین کسانی که از حمایت و تسهیلات بهره مند می شوند، کودک باید از هر گونه بی توجهی، ظلم، ظلم و استثمار محافظت شود، کودک باید از هر گونه اعمال و رفتاری که امکان ترویج تبعیض نژادی، مذهبی و غیره را ممکن می سازد، مصون بماند. با آیات و روایات و حتی برخی اشعار توضیح دهید.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا