اقتصادی

افزایش ۱۰ درصدی تولید خودروسازان

آمار عملکرد خودروسازان بزرگ طی هفت ماهه امسال نشان می دهد که ایران خودرو و سایپا (و پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا) در مجموع نزدیک به 566 هزار دستگاه خودرو تولید کرده اند که حدود 10 درصد بیشتر از تولید هفت ماهه است. آمار 1400. این خودروسازان در مدت مذکور بیش از 621 هزار و 600 دستگاه خودرو فروخته اند.

به گزارش آپارات نیوز، آمار عملکرد خودروسازان در سال جاری در آنلاین حاکی از افزایش تولید کل خودروها نسبت به شهریور ماه بود، اما تحلیل نقطه به نقطه حاکی از افزایش تولید آنلاین در پنج خودرو نسبت به شهریور اما در هفت خودرو بود. کاهش تولید را نسبت به شهریور نشان می دهد.

بر این اساس، تحلیل آمارها و صورت های مالی که ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو (به عنوان زیرمجموعه سایپا) به سازمان بورس اعلام کرده اند نشان می دهد که در هفت ماهه امسال میزان تولید خودرو در کشور توسط این خودروسازان به 565 هزار و 886 دستگاه خودرو و برای 621 هزار و 636 خودرو صورتحساب مالی ثبت شده است.

ایران خودرو 304 هزار و 669 دستگاه تولید و 322 هزار و 658 دستگاه فروخته است.

گروه صنعتی ایران خودرو در هفت ماهه امسال 304 هزار و 669 دستگاه خودرو تولید و 322 هزار و 658 دستگاه به فروش رساند. فراتر از آمار فروش نسبت به آمار تولید حکایت از تکمیل و تجاری سازی خودروهای ناقص از اردیبهشت ماه تا ماه قبل دارد.

از مجموع تولیدات گروه صنعتی ایران خودرو، 187 هزار و 554 دستگاه از محصولات خانواده پژو تولید و 200 هزار و 722 دستگاه از این خودرو به فروش رسید.

ایران خودرو در هفت ماهه سال 1401 تعداد 43 هزار و 761 دستگاه از محصولات خانواده سمند را تولید و برای 40 هزار و 128 دستگاه از این محصولات فاکتور فروش صادر کرد.

همچنین در این مدت 40 هزار و 987 دستگاه دنا، 14 هزار و 117 دستگاه رانا و 8324 دستگاه تارا در این شرکت تولید شد که از این تعداد 43 هزار و 102 دستگاه دنا، 22 هزار و 924 دستگاه رانا و 8377 دستگاه تارا فروخته شد. به ترتیب..

ایران خودرو در محصولات مونتاژی از ابتدای امسال تا پایان مهرماه 8 هزار و 683 دستگاه هایما تولید و 6 هزار و 797 دستگاه را تجاری سازی کرد.

همچنین این گروه صنعتی در آمار تولید خود در این مدت به تولید 1243 دستگاه دیگر محصولات ایران خودرو اشاره کرده است که 243 دستگاه در آنلاین ماه تولید و 608 دستگاه به فروش رسیده است.

سایپا 187 هزار و 549 دستگاه تولید کرد و 220 هزار و 643 دستگاه فروخت.

گروه خودروسازی سایپا در مدت مذکور در مجموع 187 هزار و 549 دستگاه خودرو تولید کرد که از این تعداد 147 هزار و 950 خودرو از خانواده X200 (تیبا، ساینا و کوئیک)، 23 هزار و 71 دستگاه وانت سایپا. ، 16 هزار و 438 دستگاه سهام شاهین و 90 دستگاه از سایر محصولات این شرکت (مربوط به ماه های قبل از شهریور).

از سوی دیگر گروه خودروسازی سایپا از ابتدای فروردین 1401 تا پایان مهرماه 220 هزار و 643 دستگاه خودرو تجاری سازی کرد که از این تعداد 177 هزار و 553 دستگاه تیبا، ساینا و کوئیک و 26 هزار و 725 دستگاه به ترتیب متعلق به 151 دستگاه واگن سایپا است. 16 هزار و 138 دستگاه شاهین و 227 دستگاه سایر محصولات سایپا فاکتور شد. تمامی 227 محصول دیگر فروخته شده سایپا مربوط به مرداد و شهریور است (225 محصول دیگر سایپا در مرداد و دو محصول در شهریور ماه به فروش رسیده است).

پارس خودرو 73 هزار و 668 دستگاه تولید کرد و 78 هزار و 335 دستگاه فروخت

در نهایت شرکت پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه گروه سایپا در هفت ماهه امسال 73 هزار و 668 دستگاه خودرو تولید و برای 78 هزار و 335 دستگاه فاکتور فروش صادر کرد.

از تعداد خودروهای تولیدی پارس خودرو در این مدت 39 هزار و 244 دستگاه سهم محصولات گروه Q200 بوده و فروش 44 هزار و 133 دستگاهی به ثبت رسیده است.

همچنین در مدت مذکور 32 هزار و 241 دستگاه گیر کوییک معمولی، 194 دستگاه کوییک اس (تولید سه ماهه اول) و 1352 دستگاه کوییک پلاس اتوماتیک تولید شد. در نتیجه دقیقاً برای 32 هزار و 241 دستگاه از محصولات کویک با دنده معمولی، 194 دستگاه کویک اس و برای 1352 دستگاه کویک پلاس اتوماتیک صورتحساب مالی ثبت شد.

پارس خودرو همچنین تولید و فروش 400 دستگاه ساینا را در هفت ماهه سال 1401 به ثبت رساند که از این تعداد 399 دستگاه در چهار ماه فروخته شد، یک دستگاه در مرداد ماه فروخته شد و در شهریور و مهرماه فروش نداشت.

پارس خودرو نیز در این مدت 237 دستگاه پراید بدنه تولید کرد که 120 دستگاه مربوط به آنلاین ماه بود اما در این هفته هیچ فروش نداشت. همچنین این گروه خودروسازی در آمار هفت ماهه خود مربوط به شهریور ماه، فاکتور و تجاری سازی پنج دستگاه خودروی برلیانس تولید سال های قبل از 1401 را ثبت کرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا