اقتصادی

بازنشستگان بخوانند/ آخرین خبر درباره زمان پرداخت معوقات بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری آپارات نیوز، بازنشستگان تامین اجتماعی که میزان دریافتی آنها بیش از حداقل است، در شهریور ماه امسال بر اساس مصوبه شورای عالی کار مشمول 38 درصد افزایش حقوق به اضافه مبلغ ثابت 515 تا دريافت كردن. هزار تومان این در حالی است که در 5 ماه ابتدای سال تنها 10 درصد افزایش حقوق به آنها داده شد.

پس از آن مقرر شد مابه التفاوت 5 ماه ابتدای سال به مستمری بگیران در نیمه دوم سال پرداخت شود، اما همانطور که در واریزی ها مشاهده می شود، تاکنون هیچ گونه پرداختی بابت معوقات پرداخت نشده است. بازنشستگان البته همانطور که اخیرا اعلام شده، احتمالاً پرداخت معوقات از آبان ماه آغاز خواهد شد.

بر اساس اعلام وزارت تعاون و رفاه اجتماعی، پرداخت حقوق ماهانه نزدیک به 4 میلیون نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با اضافه شدن حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان به مجموع هزینه ماهانه مستمری بازنشستگان نسبت به ابتدای کار متوقف شد. سال

بر اساس این گزارش، این دومین ماه پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی پس از تصویب مصوبه شورای عالی کار در خصوص مستمری سایر سطوح مستمری بگیران و بر اساس اعلام قبلی سازمان تامین اجتماعی است. . ، پرداخت مابه التفاوت مستمری 5 ماهه ابتدای سال جاری برای این دسته از بازنشستگان نیز از آبان ماه آغاز می شود.

این در حالی است که گزارش ها حاکی از آن است که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر در تلاش است تا منابع و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه التفاوت ماه های فروردین و مرداد مستمری سایر سطوح را تامین کند.

223225

دکمه بازگشت به بالا