اقتصادی

بازگشت پول‌ها به کمین‌گاه


پول از پناهگاه به کمین بازگردانده شد. در حالی که رشد پول در نقدینگی با بهبود انتظارات تورمی در ماه های نوامبر و دسامبر متوقف شد ، آمارها نشان می دهد که رشد پول در دو ماه اول زمستان حدود 6 درصد در حدود سهم “م inflationلفه تورم نقدینگی” به افزایش دادن. از نو. پول و شبه پول دو قسمت از نقدینگی هستند ، زیرا افزایش سهم پول نشان دهنده افزایش نقدینگی این متغیرهای کلان است. وقتی انتظارات تورمی کاهش می یابد ، تمایل به سرمایه گذاری با ریسک پایین مانند سپرده های بانکی افزایش می یابد و در نتیجه سهم نقدینگی “شبه پول” افزایش می یابد. اما با افزایش انتظارات تورمی ، تمایل به سرمایه گذاری در بازارهای پر خطر در حال افزایش است و در نتیجه ، سهم “پول” از نقدینگی در حال رشد است. علاوه بر افزایش نسبت نقدینگی نقدینگی ، رشد این متغیر همچنان صعودی است ، آمار نشان می دهد که نرخ رشد سالانه نقدینگی در ماه فوریه به 39.1 درصد رسیده و بالاترین شش سال را تجربه کرده است.

دکمه بازگشت به بالا