اقتصادی

بالغ بر ۸۸ درصد تولید فولاد صرف مصارف داخل شد

در مجموع هشت ماهه امسال، همزمان با افزایش تولید فولاد، بخش قابل توجهی (بیش از 88 درصد) از تولید اقلام فولادی صرف مصرف داخلی کشور شد و بخش کمتری از آن صرف مصرف داخلی کشور شد. وارد بازارهای خارجی شود. بر این اساس میزان مصرف ظاهری فولاد از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه از مرز 66 میلیون تن گذشت که نسبت به مصرف ظاهری فولاد کشور در مدت مشابه سال گذشته رشد 16 درصدی را تجربه کرد.

به گزارش آپارات نیوز، بر اساس آمار ارائه شده از سوی انجمن فولادسازان ایران، از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه بیش از 74 میلیون تن اقلام فولادی در کشور تولید شده که از این میزان 9 میلیون و 399 هزار تن تن صادر و مابقی (که 66 میلیون تن است) صرف مصارف داخلی شد. بر این اساس مصرف ظاهری فولاد کشور نسبت به 8 ماهه سال 1400 که 55 هزار و 403 تن به ثبت رسیده بود 16 درصد رشد داشت.

طی هشت ماهه اول سال 1401، هشت میلیون و 658 هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که از این میزان، شش میلیون و 840 هزار تن مصرف داخلی بوده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته 21 درصد است. معادل پنج میلیون و 655 هزار تن. بیشتر از.

پس از آن در مجموع شش میلیون و 105 هزار تن از شش میلیون و 86 هزار تن مقاطع مسطح فولادی تولیدی کشور در هشت ماهه سال 1401 به مصرف داخلی رسید. مصرف این مراحل نسبت به مدت مشابه پارسال که پنج میلیون و 505 هزار تن بود 11 درصد افزایش داشت.

از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه تولید 14 میلیون و 744 هزار تن محصولات فولادی به ثبت رسید که از این میزان 13 میلیون و 159 هزار تن به مصرف داخلی اختصاص داشت و بنابراین در مقایسه با مصرف ظاهری آن در هشت ماهه اول سال 1400 که 11 میلیون و 259 هزار تن بود، افزایش 17 درصدی در مصرف داشت.

از 21 میلیون و 136 هزار تن بلوک فولادی (فولاد میانی) تولیدی در هشت ماهه سال 1401 با رشد 21 درصدی نسبت به مصرف آن در مدت مشابه سال قبل (13 میلیون و 733 هزار تن) به 16 میلیون و 570 هزار تن برای تولید داخلی رسید. 4.5 میلیون تن رسیده و صادر شده است.

همچنین مصرف آهن اسفنجی در هشت ماهه امسال با رشد 23 درصدی از 19 میلیون و 241 هزار تن به 23 میلیون و 614 هزار تن رسید. در این مدت 24 میلیون و 157 هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شد که تنها 543 تن آن صادر شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا