فرهنگ و هنر

بحران کاغذ باز هم به جان مطبوعات افتاد

بحران کاغذ یکبار دیگر مطبوعات را تحت فشار قرار داد ، علاوه بر مشکلات مربوط به دوران تاجگذاری و تعطیلی مداوم روزنامه ها ، عاملی برای افزایش مطبوعات بود. با این حال ، این روزها ، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 ، کشور بیش از هر زمان دیگری به رسانه ها احتیاج دارد و زندگی روزنامه ها به نوعی پویایی فضای سیاسی در کشور را تضمین می کند.

در همین راستا معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از عدم تهیه کاغذ روزنامه ابراز نگرانی کرد و گفت: ما از ارز دولت برای تحویل کاغذ می خواهیم و در کارگروه کاغذ نتیجه گرفتیم که تخصیص 50 درصد ارز در سال 1998 ، مشکلات این مجموعه مجموعه نشریات و مطبوعات را تا پایان سال برطرف می کند.

خدادی به موفقیت دولت در تحویل روزنامه های مطبوعاتی در سال 1999 اشاره کرد و همچنین در این باره گفت: نامه رئیس جمهور به دنبال نامه اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دلگرم کننده بود زیرا وی درخواست وزارت فرهنگ و تأکید اسلامی را اجرا کرد . رهبری برای رفع نگرانی در مورد کمبود کاغذ در سال 1400 اقدام کنید.

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و مشاوره اسلامی با اشاره به تغییرات مدیریتی در وزارت صمت و همچنین برداشت کاغذ از تخصیص اعتبارات دولتی ، تأکید کرد: راه تأمین 98 مابقی یا تازه تأمین شده ارز برای 1400 باید تهیه شود که امیدوارم در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت تصمیم گیری شود تا چرخه نشر و مطبوعات در سال جدید چالش های جدی را تجربه نکنند و بازار کاغذ آسیب ببیند.

وی گفت: براساس تجربه سالهای 1998 و 1999 ، ما دیدگاه واقع بینانه ای از درخواست ارز دولتی برای کاغذ داریم و در کارگروه کاغذ به این نتیجه رسیده ایم که اختصاص 50 درصد ارز در سال 1998 حل خواهد شد مشکلات. در پایان نشریه و مجموعه مطبوعات برطرف می شوند. “سال طلوع خواهد کرد.

خدادی افزود: “ما با توجه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و نقش موثر مطبوعات و نشریات در رونق جو نظرات و نظرات و انتشار نظر نامزدها و … اقدامات لازم را انجام می دهیم. مقامات مربوطه برای تأمین نیاز روزنامه های مطبوعات مورد توجه قرار گرفتند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا