دانش و سلامت

تاکید بر واکسیناسیون به ویژه تزریق دوز سوم برای مقابله با سویه جدید اومیکرون

به گزارش شفاف، این نشست با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ اسلامی و مشاوره و آموزش برگزار شد. در جهان ارائه شده است.

وزارت بهداشت همچنین گزارشی از روند شیوع سویه های جدید Omicron در سراسر جهان ارائه کرد و تاکید کرد که با توجه به رفتار ویروس Omicron در کشورهای مختلف و گروه های سنی مختلف، اجرای دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در کنار واکسیناسیون، به خصوص تزریق دوز سوم مورد نیاز است.

در ادامه بیان شد با توجه به روند افزایشی و همچنین دوره واکسیناسیون در کشور، شیوع ایل جدید امیکرون در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان رضایت بخش است.

وزیر فرهنگ و مشاوره اسلامی همچنین گزارشی از فضای رسانه ای مرتبط با شیوع کرونا در کشور ارائه کرد و اعضای این مجلس بر لزوم تبیین دستاوردهای مردم برای جلوگیری از شیوع کرونا تاکید کردند. ویروس، به ویژه سویه Omicron.

در ادامه این جلسه مصوبات پیشنهادی برای تصویب در ستاد ملی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکمه بازگشت به بالا