حوادث

تهیه آیین نامه ساز و کار فرماندهی میدان در پایتخت هنگام وقوع بحران

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از تهیه “آیین نامه مکانیسم فرماندهی میدان در پایتخت در زمان بحران” برای تصویب ستاد بحران پایتخت خبر می دهد.

به گزارش آپارات نیوز ، رضا کرمی محمدی از تهیه “مقررات سازوکار فرماندهی میدانی در پایتخت در زمان بحران” خبر داد و گفت: هدف از این اقدام کنترل وضعیت در شرایط بحرانی تا زمان تصویب آیین نامه های جدید قانون مدیریت بحران یا حتی در پارلمان اصلاح می شود. این شورای اسلامی است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به ابهام در اختیار شهردار و نقش اندک شهر تهران در قانون جدید مدیریت بحران ، گفت: امیدواریم این قانون توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و این تصویب قانون اساسی است. اصلاح خواهد شد یا ابهامات آن در آیین نامه اجرایی برطرف خواهد شد. ” اما تا آن زمان ، این مقررات می تواند وضعیت سرمایه را در صورت بحران احتمالی قابل کنترل کند.

کرمی محمدی بابیان اینکه موضوع تهیه و تدوین “آیین نامه مکانیسم فرماندهی میدانی در پایتخت در زمان بحران” در آخرین جلسه ستاد مدیریت بحران شهر تهران که توسط شهردار مورد بحث قرار گرفت ، مطرح شد. در رئیس سازمان مدیریت بحران حضور یافت. می تواند در ماه فوریه برگزار شود. روند تصویب این آیین نامه انجام خواهد شد.

وی افزود: در صورت صلاحدید پس از تصویب آیین نامه در ستاد بحران تهران ، آن را برای تأیید به ستاد بحران ملی ارائه می دهیم.

کرمی محمدی با اشاره به مفاد این آیین نامه گفت: موضوع اختیارات شهردار تهران در زمان بحران ، نقش اندک پایتخت در قانون جدید مدیریت بحران ، نحوه ایجاد ستاد مدیریت بحران فرم و گروه های کاری آن در این آیین نامه ذکر شده است تا بتوانند سلیقه شخصی را در مدیریت بحران اعمال کنند. وقتی از آن جلوگیری شود.

سرانجام رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران گفت: بحران غیرقابل پیش بینی است ، بنابراین با وجود انقضا مهلت قانونی آماده سازی ، انتظار برای تصویب آیین نامه اجرایی قانون جدید مدیریت بحران منطقی به نظر نمی رسد. و تصویب این آیین نامه. از طرف دیگر ، گذشت زمان برای رفع ابهامات موجود در این قانون ضروری است ، بنابراین تهیه و تصویب این آیین نامه می تواند راهی برای مدیریت بحران برای هر رویداد احتمالی باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا