حوادث

جزئیات حکم پرونده متروپل اعلام شد

ساختمان 10 طبقه متروپل واقع در خیابان امیری آبادان دوم خرداد ماه سال جاری فروریخت و تعدادی از هموطنان در این حادثه جان خود را از دست دادند. بلافاصله پس از این حادثه حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای رئیس قوه قضائیه دستورات ویژه ای را در خصوص رسیدگی به ابعاد این حادثه و رسیدگی فوری صادر کرد.

به گزارش آپارات نیوز، قاضی به معاون اول دادگستری دستور داد تا پیگیری های لازم را در خصوص تکمیل سریعتر تحقیقات در خصوص حادثه متروپل آبادان انجام دهد تا پرونده هر فرد به هر میزانی که در این حادثه مقصر بوده باشد. . طبق قانون تکمیل می شود.

با توجه به اهمیت موضوع، دادستان کل کشور نیز به دادستان استان خوزستان دستور تسریع در رسیدگی و نظارت بر این پرونده را صادر کرد و نمایندگان ویژه دادستانی کل کشور را برای انجام تحقیقات و تهیه گزارش جامع تعیین کرد. درباره همه ابعاد این حادثه در 30 صفحه تهیه و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار گرفت.

9 تیرماه کیفرخواست پرونده حادثه متروپل با 21 متهم صادر و به شعبه 101 دادگاه کیفری اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی ارجاع شد.

دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده در 2 جلسه در روزهای 20 و 20 مرداد ماه برگزار شد و اظهارات اولیای دم و دفاعیات متهمان و وکلای مدافع آنها استماع شد.

روز سه شنبه هشتم شهریورماه، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران به بخشی از احکام صادره برای متهمان این پرونده اشاره کرد.

بر اساس رای صادره از سوی شعبه 101 دادگاه کیفری یک اهواز، تمامی 21 متهم این پرونده به دلیل عدم رعایت مقررات دولتی و ایمنی ساختمان به قتل عمد متهم هستند که منجر به قتل 43 نفر (36 مرد و 7 نفر) شده است. ) زنان) و مجروح شدن 13 نفر به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. آنها با احتساب روزهای بازداشت گذشته و انتشار حکم قطعی مجرمیت از سوی رسانه ملی به مجازات درجه پنج محکوم شدند.

جزئیات دیگر احکام متهمان پرونده به شرح زیر است:

1- امین تقوی فر فرزند عبدالامام به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فنی مهندسی پویان صنعت سبز کویر به مدت 2 سال از کار در حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و غیره) و لغو پروانه خدمت و محرومیت وی به عضویت در سازمان نظام مهندسی مجرم شناخته شد. وی همچنین برای پرداخت مهریه به اولیای دم متوفی و ​​مجروح این حادثه به میزان دو و نیم درصد مقصر شناخته شد.

۲- امیر اسماعیلی وردنجانی فرزند محمدعلی به عنوان نماینده فنی و عامل کنترل پروژه از سوی شهرداری آبادان به ۲ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. وی نیز در این تصادف به میزان دو و نیم درصد مقصر شناخته شد.

3- عبدالرضا نادریان فر فرزند هریش به عنوان رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به مدت 2 سال از فعالیت در حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط، و غیره) و لغو پروانه خدمت و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی مجرم شناخته شد. دو درصد از این تصادف نیز مقصر شناخته شد.

4- سعید پارسافر فرزند بشیر به عنوان طراح و مشاور ساخت به مدت 2 سال از کار در حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و …) محروم گردید. دو درصد از این تصادف نیز مقصر شناخته شد.

5- محمد قنبر دزفولی فرزند محمدحسن به عنوان طراح و مشاور ساخت به مدت 2 سال از اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و …) محرومیت از کار مهندسی شد. محکوم. دو درصد از این تصادف نیز مقصر شناخته شد.

6- محمودرضا شیرازی فرزند محمدکاظم شهردار سابق آبادان به 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف یک و نیم درصد مقصر شناخته شد.

۷- حسین حمیدپور فرزند عبدالغنی به عنوان شهردار وقت آبادان به ۲ سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف یک و نیم درصد مقصر شناخته شد.

8- علیرضا بازفت فرزند غلامرضا به عنوان سرپرست شهرداری منطقه آبادان به 2 سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف یک و نیم درصد مقصر شناخته شد.

۹- عیسی محمدپور فرزند محمدعلی به عنوان سرپرست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه آبادان به ۲ سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف یک و نیم درصد مقصر شناخته شد.

10- خرم مولایی سفید دشتی فرزند امان الله به عنوان سرپرست شهرداری منطقه آبادان به 2 سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف یک و نیم درصد مقصر شناخته شد.

11- فرهاد میاحی فرزان به عنوان مدیر وقت شهرداری منطقه آبادان به 2 سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف 1 درصد مقصر شناخته شد.

12- مهدی ذوکی فرزند محمود به عنوان سرپرست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه آبادان به 2 سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. او نیز در این تصادف 1 درصد مقصر شناخته شد.

13- محمد حویزاوی فرزند مجید به عنوان شهردار سابق آبادان به 2 سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد. همچنین مشخص شد که او در تصادف نیم درصد مقصر است.

14- فریبرز فرزند هرمز مذکور به عنوان معاون شهرسازی و عمران منطقه یک شهرداری آبادان به 2 سال انفصال از دولت و خدمات عمومی محکوم شد و در این حادثه نیز نیم درصد مقصر شناخته شد. .

15- علیرضا بچاری فرزند مرداو به 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سمت سرپرست شهرداری آبادان محکوم شد. همچنین مشخص شد که او در تصادف نیم درصد مقصر است.

16- محمدحسن حیاتی فرزند محمدعلی به عنوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین مشخص شد که او در تصادف نیم درصد مقصر است.

17- امید طاهازاده فرزند عبدالامام به عنوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین مشخص شد که او در تصادف نیم درصد مقصر است.

18- آقای سید جمال الدین موسوی فرزند سید ابوالحسن به عنوان مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نقشیاد به مدت 2 سال از فعالیت در حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و غیره) محروم شده است. ) در سازمان نظام مهندسی مجرم شناخته شد. همچنین مشخص شد که او در تصادف نیم درصد مقصر است.

19- محسن وزیری قنات نوی فرزند مراد به عنوان مشاور طراحی و ساخت به مدت 2 سال محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و …) و انصراف. مجوز خدمت و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین مشخص شد که او در تصادف نیم درصد مقصر است.

20- محمدرضا صالحی وانانی فرزند حسن به عنوان رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به مدت 2 سال از اشتغال به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هر گونه موارد مرتبط) محروم شد. خدمات و غیره) و لغو پروانه خدمت و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی محکوم شد. همچنین مشخص شد که او در تصادف نیم درصد مقصر است.

21- محمد خواجه پور فرزند ابراهیم به عنوان ناظر وقت ساخت به مدت 2 سال محرومیت از اشتغال در حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه هرگونه خدمات مرتبط و …) محکوم شد. همچنین مشخص شد که او در تصادف نیم درصد مقصر است.

همچنین بر اساس رای دادگاه 75 درصد دیه توسط وراث مرحوم حسین عبدالباقی فرزند محمدحسن پرداخت می شود.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا