عمومی

خروج بدون مجوز ۲۰۰ تن مرغ زنده از استان مرکزی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

“قبلی رئیس اخوان المسلمین از عصر دوشنبه op n نشست ستاد تنظیم بازار استان مرکزی با اشاره به این که ۱۱۷ تن مرغ از ۱۵ اکتبر ۹ آبان سال جاری در این استان با مرگ است گفت: ۹۰ نشان می دهد که قتل عام در استان توزیع شده است.

او ادامه داد: 18 میلیون و 800 هزار قطعه مرغ قابل برنامه ریزی سال گذشته در هفت ماه اول سال انجام شده است.

مدیر طیور کشاورزی استان مرکزی گفت: ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار قطعه مرغ در سال گذشته در ماه سپتامبر در استان ثبت نام تا سپتامبر این سال نیز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ قابل برنامه ریزی در استان.

برادری گفت وضعیت جوجه قابل برنامه ریزی استان مرکزی مطلوب است و باید تحت نظارت در سوال شود.

وی ادامه داد: 200 تن مرغ زنده از 10 اكتبر تا پنج نوامبر استان بدون مجوز است كه پیگیری به راهرو می باشد.

مدیر طیور کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: ۶۶ واحد تولید تخم مرغ در استان مرکزی فعالیت است که ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار قطعه مرغ در این واحد وجود دارد.

اخوان المسلمین گفته است: 146 هزار تخم مرغ روزانه در استان مرکزی تولید می شود که از 40 تا 45 تن نیاز استان جلوگیری می کند.

دکمه بازگشت به بالا