صدور مجوز آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا / تکنولوژی ساخت، متفاوت از واکسن اول

صدور مجوز آزمایش انسانی دومین واکسن ایرانی کرونا / تکنولوژی ساخت، متفاوت از واکسن اول

دبیر کمیته اخلاق تحقیقات ملی وزارت بهداشت ضمن تشریح جزئیات پروتکل مطالعه بالینی واکسن کرون دوم ایرانی گفت: این واکسن نوترکیب است و یک پروتئین نوترکیب است که فناوری آن با واکسن کرون ایرانی که قبلاً مجوز داشته متفاوت است. ”

در مصاحبه با دکتر احسان شمسی کوشکی با آپارات نیوز کمیته اخلاق پژوهشی وزارت بهداشت مجوز آغاز مرحله اول مطالعه بالینی دومین واکسن کرونا ایرانی را صادر کرده و گفته است: پروتکل آزمایشات بالینی ارائه شده توسط موسسه واکسن سرم و رازی با همکاری مرکز آزمایشات دانشگاه علوم پزشکی ایران که توسط سازمان غذا و دارو تأیید شده است ، در جلسه فوق العاده کمیته اخلاق تحقیقات ملی وزارت بهداشت ارائه و با رأی موافق تصویب شد.

وی افزود: البته باید توجه داشت كه پروتكل پیشنهادی باید به سازمان غذا و دارو برگردانده شود و در آنجا مجوز شروع آزمایش بالینی یا CTA را بدست آورد و سپس آزمایش بالینی آغاز می شود.

شمسی کوشکی ادامه می دهد: “واکسن کرونا ، که توسط م Instituteسسه رازی تولید شده و اکنون مراحل حیوانات را به اتمام رسانده و از کمیته ملی اخلاق تحقیقات برای شروع مطالعه مرحله اول انسانی ، مجوز دریافت کرده است ، مربوط به” یک واکسن نوترکیب. ” این یک پروتئین نوترکیب است که فناوری آن با واکسن کرون ایرانی با مجوز قبلی متفاوت است.. واکسن یک پروتئین نوترکیب است ، به این معنی که قسمت هایی از ویروس S یا پروتئین های گوش به صورت نوترکیبی در واکسن قرار می گیرند و با تزریق واکسن ، بدن آنتی بادی علیه قطعات تولید می کند. این گروه از واکسن ها یکی از ایمن ترین واکسن ها هستند.

دبیر کمیته ملی اخلاق در تحقیقات گفت: در پروتکل پیشنهادی فازهای یک و دو ، یک مطالعه بالینی ارائه شده است. در پروتکل مرحله یک ، 13 نفر به عنوان پیش ماده و سپس 120 نفر در چهار گروه مختلف وارد تحقیقات می شوند..

وی تأکید می کند: اگر مرحله اول موفقیت آمیز باشد ، به طور معمول دوز قابل قبول واکسن پیدا می شود و مرحله دوم براساس نتایج مرحله یک از 500 نفر شروع می شود. کمیته اخلاق ملی و سرپرست ارشد تعیین شده برای این وظیفه در همه مراحل بر پروژه نظارت می کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا