اقتصادی

مجوز واردات کدام خودروها صادر شد؟

به گزارش خبرگزاری آپارات نیوز، اما چند مورد در مورد واردات خودروی جدید یا همان خودروهای متعلق به سازمان مالکان به مناطق آزاد قابل توجه خواهد بود.

به گزارش آپارات نیوز، خودروهای متقاضی دریافت مناطق آزاد، بقایای 12 هزار و 261 خودرویی بودند که قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال 1397 وارد گمرکات شدند و ترخیص آنها برای چندین سال و در نهایت طی مصوبات و مهلت‌های مختلف دولتی با حاشیه مواجه شد. حدود 10000 خودرو تمیز و مابقی در گمرک ماندند.

این خودروها حدود 2249 دستگاه خودرو هستند که بیش از 1000 دستگاه دارای پرونده قضایی هستند که بر اساس مصوبه دولت برای آن مهلت تعیین نشده و مقرر شد در مراحل رسیدگی قضایی و تبرئه آنها مشخص شود.

از سوی دیگر، بیش از 1100 دستگاه ثبت سفارش ندارند که تا زمانی که ثبت سفارش برای آنها باز نشود، نمی توان آنها را تمیز کرد، در حالی که وقتی دولت مهلتی برای ترخیص تعیین کرد، هرگز توافقی برای افتتاح ثبت سفارش انجام نشد. نه و صاحبان کالا از خودروهای خود کم مانده است.

223223

دکمه بازگشت به بالا