فرهنگ و هنر

نوشدارو بعد از مرگ سهراب می‌رسد؟

تصور کنید رسانه ها از ساخت بزرگراه یا حتی یک روگذر در چند متری ورودی دانشگاه تهران خبر می دهند. بزرگراهی که هم ورودی دانشگاه را مختل می کند و هم برخی علائم مهم دانشگاهی کشور را از بین می برد.

اکنون در چند صد کیلومتری این دانشگاه ، یعنی در یکی از مهمترین دانشگاههای استانی کرمان ، این اتفاق می افتد. ورودی دانشگاه در فهرست آثار ملی ثبت شده است ، و معمار آن محمود حائری زاده در دهه پنجاه قرن گذشته از کرمان به فرانسه نقل مکان کرده است. وی گفت: “یافتن حتی تیمی از آهنگران و ماسون های حرفه ای در کرمان کار دشواری بود.”

به گزارش آپارات نیوز ، بیش از یک ماه از انتشار اولین خبر در مورد حمله به این عرصه و ورودی دانشکده فنی دانشگاه باهنر کرمان می گذرد ؛ ورودی تاریخی با طاق های ریتمیک ، که البته قسمتهایی از آن با علائم مشخص در سالهای اخیر کاملاً تخریب شده است.

در روزهای ابتدایی این حادثه ، برخی از مقامات شهری اعلام کردند که این اثر در سطح ملی ثبت نشده است تا اینکه رسانه ها اسناد ثبت ملی را منتشر کردند و آنها از سخنان قبلی خود بازگشتند.

سرانجام ، فریدون فاوالی ، مدیرکل میراث فرهنگی استان ، در مصاحبه با رسانه های محلی ، بر ثبت ملی اثر تأکید کرد و اظهار داشت که “تحت هیچ شرایطی از بین نخواهد رفت”.

وی حتی آسیب دیدگی یکی از طاقها را ریزش قسمتهای ورودی طی سال گذشته و نه پروژه در حال انجام می داند و تأکید می کند که “میراث فرهنگی برای ترمیم ورودی” با دانشگاه همسو است. “در عین حال ، آنها با شهرداری مکاتبه خواهند کرد تا در طول پروژه هایی که اجرا می کنند ، بسیار مراقب حفاظت و مراقبت از این دروازه باشند.”

ساخت بزرگراه ها و معابر خیابان جمهوری در کرمان در محدوده دانشکده فنی دانشگاه باهنر کرمان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی استاندار کرمان ، معاون استاندار کرمان در جلسه ای با هدف رفع نگرانی های موجود در پی دستیابی به دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر به ساخت یک تقاطع که بیش از این طرح نبوده است ، در 22 نوامبر. کل میراث فرهنگی استان کرمان در تصمیم کمیسیون ماده 5 در سال 95-96 اعلام کرد که حتی طرح اجرا شده توسط نماینده وقت اداره کل تصویب شده و طرح این تقاطع در آن زمان در تمام استانهای مربوطه و کارگروه ها و شوراهای ملی بررسی شده اند. تایید شده.

علم زاده ، شهردار کرمان نیز تأکید کرد که “اگر به نظر ما تصمیم گیری شود ، اجرای این طرح مشکلی برای این ساختمان ایجاد نمی کند.”

و شفیعی – معاون اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان – همچنین با اشاره به حفظ فضای عمومی ساختمان اظهار داشت:

با وجود همه این صحبت ها و خوش بینی هایی که نگهبانان استان کرمان دارند اما نگاهی متفاوت است محمد حسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی ، وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی – در این زمینه ، قابل تأمل است؛ دیدگاهی که نگرانی در مورد تخریب احتمالی این اثر تاریخی را به وجود می آورد و آن را نیازی به بررسی بیشتر می داند ، در حالی که به نظر می رسد متولیان میراث استان کرمان با سهولت بیشتری از آن گذشته اند.

طالبیان در مصاحبه با آپارات نیوز به نامه ای که برای مدیرکل میراث فرهنگی استان ارسال کرده اشاره کرد و گفت: ‘من مدیرکل دفتر ساختمان و ساختمان و مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان تأکید دارد که باید مکان های دقیق را امتحان کرد.

وی هیچ تفاوتی بین این ورودی تاریخی و ورودی تاریخی دانشگاه تهران به عنوان یک اثر تاریخی نمی بیند و ادامه می دهد: تأکید کردم که این ورودی و تمام قوانین و مقررات مرتبط با آن باید حفظ شود. مقادیر این دروازه مطمئناً در فهرست آثار ملی شناسایی و ثبت شد. بنابراین ، برای محافظت از آن باید کلیه قوانین و مقررات رعایت شود و بنای یادبود نیز حفظ شود.

تصویر کامل ورودی دانشکده فنی و مهندسی به دانشگاه باهنر کرمان در گذشته قبل از تخریب قطعات آن

هادی احمدی – مدیرکل دفتر بناهای تاریخی و محوطه های وزارت میراث فرهنگی – وی همچنین درباره اقدامات انجام شده توسط این گروه به آپارات نیوز توضیح می دهد: متأسفانه هیچ كدام از اقدامات انجام شده برای ورود به دانشگاه باهنر از دانشكده فنی كرمان ، در هر دوره و هر بار در یك بخش یا نقاط نزدیک این ورودی. از نظر تاریخی هنگامی که آنها یک انحراف در منطقه ایجاد کردند و یک بار نیز یک پل ساختند ، این اقدامات به طور مداوم انجام می شود.

وی گفت: “تاکنون هیچ تصویب میراث فرهنگی برای پروژه در حال انجام دریافت نکرده ایم.” وی گفت: “به همین دلیل ما کارهای حقوقی را در این زمینه آغاز کردیم و می خواستیم ابتدا مذاکره کنیم و به این دلیل که پاسخی نگرفتیم.” اقدامات قانونی انجام دادیم. بنابراین ارزیابی خطرات موجود در کار ما باید ضمیمه این پروژه باشد.

وی بر تجدیدنظر در پرونده اقدامات انجام شده برای این بنای تاریخی تأکید می کند: ابزار ما همان ابزار قانونی است ، ما درخواست و شهادت خود را به مقام قضایی ارائه داده ایم و آنها ابتدا باید پروانه شهرداری را برای ادامه دستور کار بررسی کنند .

اما اظهارات مقامات شهرستانی و میراثی کرمان از یک سو و نگرانی مقامات میراث فرهنگی در وزارت میراث فرهنگی از طرف دیگر در مورد این ورودی تاریخی و درخواست های قانونی که باید برای نجات و حفظ این ورودی داشته باشند ، روند حفظ آن به نظر می رسد که سهراب باید منتظر بماند و ببیند آیا نصب مسیر ورودی در ورودی دانشگاه کرمان سریعتر است یا میراث فرهنگی حفظ شده است.

دانشکده فنی دانشگاه باهنر کرمان ، بنا به نقشه حائری زاده

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا