ورزشی

هزار و ۲۶۰ کانون در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی فعال هستند | آغاز کار «باشگاه رشد استعدادهای هنری ادبی جوان»

گروه استانهای خبرگزاری آنا؛ فعال سازی مراکز فرهنگی، هنر و اجتماعی یکی از برنامه های اداره کل فرهنگ و امور اجتماعی معاونت فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاهی ، مراکز فعال با کار گروهی دانشجویان علاقمند در زمینه های مختلف و اجتماعی-فرهنگی دانشگاه است. فعال و پویا ، و همچنین از خدمات آنها بهره مند شوند.

مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت های دانشجویی است که با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. بیشتر در مراکز ، البته این می تواند منجر به فعالیت با کیفیت بهتر و پاسخ بیشتر به سلیقه های مختلف شود.

یکی از اهداف اداره کل مراکز اجتماعی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید تنوع بخشیدن به فعالیت ها و توجه متوازن به کلیه زمینه های فعالیت در ایجاد کانون های دانشجویی است.یکی از رویکردهای کلیدی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی پرداختن به فعالیت های فرهنگی دانشجویان از طریق تسهیل ، گسترش و گسترش مراکز است که از طریق آیین نامه اجرایی مراکز در دستور کار قرار گرفته و در شهریورماه اعلام می شود. 1999. دپارتمان امور فرهنگی دانشجویی واحدهای دانشگاهی سراسر کشور نیز از فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی حمایت می کند و تا حد امکان امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار آنها قرار می دهد.

در حال حاضر بیش از 1260 مرکز فرهنگی اجتماعی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور فعال بوده و دارای مجوز ، اساسنامه ، منشی و اعضای خاص می باشند.

خبرنگار خبرگزاری آنا در سلسله گزارشها و مصاحبه هایی با دبیران مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور ، اقدامات ، فعالیتها و ماموریتهای این مراکز را مورد بررسی قرار می دهد.

در این شماره با سید کاظم یکانی ، مدیرکل دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی در حوزه فرهنگی آزاد اسلامی ، گفتگو داریم. دانشجویان دانشگاه ، که در زیر می خوانیم.

با تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز دانشجویی به فعالیتهای فرهنگی دانش آموزان توجه کنید

آنا: نظر شما در مورد فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی به عنوان اصلی ترین امانت در واحدهای دانشگاهی چیست و به نظر شما چه چیزهایی برای فعالیت بهتر و کیفی تر مراکز مورد نیاز است؟

واحد: مراکز دانشجویی یکی از مهمترین و م effectiveثرترین اشکال فعالیت های دانشجویی است که با هدف ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت دانشجویان در اجرای برنامه های مذهبی ، انقلابی ، فرهنگی و هنری دانشگاه ایجاد شده است. بیشتر در مراکز ، البته این می تواند منجر به فعالیت با کیفیت بهتر و پاسخ بیشتر به سلیقه های مختلف شود.

یکی از رویکردهای مهم معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ، توجه به فعالیتهای فرهنگی دانشجویان از طریق تسهیل ، تعمیق و گسترش مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان است که توسط Has در دستور کار قرار گرفته است. به

آنا: دستورالعمل ها و مقررات و اساسنامه مربوط به باشگاه های دانشجویی چقدر م effectiveثر است و آیا آنها به فعالیت با کیفیت دانش آموزان کمک می کند؟

واحد: در جریان بازنگری مقررات مراکز فرهنگی اجتماعی ، بر دو نکته تأکید شد و با دقت بیشتری بیان شد که اجرای دقیق این نکات می تواند منجر به بهره وری بیشتر فعالیت ها شود.

یکی از این نکات این است که انتصاب استاد مشاور در هر یک از مراکز بستگی به تخصص و تجربیات اعضای هیات علمی دانشگاه دارد که علاوه بر اثربخشی می توانند تجربه و فداکاری یک متخصص را به دانشجویان منتقل کنند. در فرآیند تصمیم گیری و اجرای برنامه ها. استفاده از تخصص دانش آموزان در فرایند اجتماعی شدن باید مطلوب باشد.


بیشتر بخوانید:

ایجاد کار گروهی در مراکز دانشجویی

پویایی و تحرک دانشجویان باعث تقویت چهره دانشگاه می شود


نکته دیگر توانایی ایجاد شبکه های جهانی مراکز است. به همین دلیل ، در این آیین نامه آمده است که اگر 30 مرکز با حوزه فعالیت یکسان متقاضی ایجاد شبکه ملی مراکز با یک موضوع واحد باشند ، این فرصت به آنها داده می شود. این عملکرد برای توانمندسازی اعضای شبکه و گسترش دامنه فعالیت های آن در سطح ملی در نظر گرفته شده است.

دستورالعمل دیگر مربوط به حوزه مراکز فرهنگی اجتماعی واحدهای دانشگاهی ، دستورالعمل های جشنواره ملی رشد است که امسال برای اولین بار در بیش از 30 رشته تخصصی به دلیل نقاط قوت و ضعف برگزار شد. و مروری اجمالی برای سال جدید اعلام و اجرا می شود.

توجه متوازن به زمینه های فعالیت در ایجاد مراکز دانشجویی

آنا: چند واحد فرهنگی اجتماعی در واحدهای دانشگاهی و در چه زمینه هایی فعال است؟

1 260 مرکز در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی معرفی کننده فعال است

واحد: در حال حاضر بیش از 1260 مرکز در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور فعال هستند و دارای مجوز ، اساسنامه ، منشی و اعضای خاص هستند. بیش از 60 درصد از این مراکز برای انتصاب استاد مشاور درخواست داده اند و ما مصمم هستیم که تمام مراکز موجود تا آغاز سال تحصیلی جدید به طور کامل برای اجرای مقررات مراکز فرهنگی اجتماعی فعال شوند.

زمینه های فعالیت مراکز فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی “فرهنگ و تمدن” با موضوعات است. مطالعات فرهنگی ، ایثار و شهادت ، تمدن نوین اسلامی ، زمینه های دانش و … ، «اجتماعی» با موضوعات ؛ جهاد یاوری ، هلال احمر ، گردشگری ، کارآفرینی ، خیریه و غیره ، “هنر و ادبیات” با موضوعات ؛ هنر انقلابی ، شعر و ادبیات ، نویسندگی ، فیلم و عکاسی ، هنرهای تجسمی و غیره ، “مذهبی” با موضوعات ؛ اسلام شناسی ، عفاف و حجاب ، رویکرد به ادیان ، امر به معروف و نهی از منکر و … ، «انقلاب اسلامی» با موضوعات ؛ اندیشه های امامان انقلاب ، اندیشه های شهید مطهری و … “رسانه و فضای مجازی” با موضوعات؛ تولیدات مجازی ، رسانه ، رادیو و … گنجانده شده است.

یکی از اهداف اداره کل مراکز فرهنگی اجتماعی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید تنوع بخشیدن به فعالیت ها و توجه متوازن به همه زمینه های فعالیت در ایجاد کانون های دانشجویی است.

آنا: نقاط قوت و ضعف فعالیت مراکز چیست و نقش دانشگاهیان در این زمینه چیست؟

واحد: توجه ویژه معاونت دانشجویی-فرهنگی در کلیه واحدهای دانشگاهی به فعالیت انجمن های دانشجویی ، که با همکاری دبیر مرکز در جلسات ، فضای هم افزایی و تعامل بین شورای فرهنگی دانشگاهها و مراکز ایجاد می کند ، فعالیتهای چشمگیر مراکز هلال احمر ، فضای مجازی و دانش در سال های اخیر. ویروس کرونا و اجرای موفق جشنواره رشد را می توان یکی از نقاط قوت فعالیت مراکز فرهنگی اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی دانست.

باشگاه استعدادهای درخشان ادبی جوان با شناسایی استعدادهای دانش آموزان و تقویت و آموزش درست آنها ، آنها را با جامعه هدف مرتبط می کند.یکی از نقاط ضعف مراکز فرهنگی اجتماعی را می توان سلیقه نمایندگان و شرکای فرهنگی مسئول مراکز در اولویت بندی پروژه های دانشجویی و بودجه اختصاص داده شده به آنها دانست که از اولویت های مراکز در سال تحصیلی جدید است. است.

آنا: نیازهای فرهنگی اجتماعی و اجرایی مراکز بسته به نیاز آنها تا چه اندازه برطرف می شود؟ و آیا سیستم های موجود نیازها را برآورده می کردند؟

واحد: بر اساس آیین نامه اجرایی مراکز فرهنگی اجتماعی ، علاوه بر شورای هماهنگ کننده مراکز در واحدهای دانشگاهی و استانی ، متخصص حوزه معاونت فرهنگی نیز وجود دارد.

در همه زمینه های فرهنگی ، یکی از کارشناسان مسئول امور مراکز است؛ همچنین در استان و در محدوده ستاد ، اداره مراکز فرهنگی و دانشجویی از الزامات دانشجویان پیروی می کند. از طرفی به منظور ثبت اطلاعات و دریافت کلیه مشخصات و اسناد مراکز ، سیستم مدیریتی مراکز فعال بوده و دائماً تحت نظارت است.

“باشگاه پرورش استعدادهای ادبی جوان” ؛ چشم انداز امیدوارکننده

آنا: مراکز فرهنگی اجتماعی دانشجویان چه امکاناتی برای ایجاد روابط کاری با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی دارند؟

واحد: یکی از چشم اندازهای امیدوار کننده در زمینه مراکز فرهنگی اجتماعی ، با هدف تکمیل زنجیره فعالیت مراکز و توانمندسازی اعضای آن و در نهایت آشنایی آنها با زمینه های فرهنگی و اجتماعی مرتبط ، ایجاد باشگاه A “توسعه استعدادهای ادبی جوان” است. “در مراسم اختتامیه جشنواره رشد، با اعلام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و شروع به کار.

رشد باشگاه توسعه استعدادهای ادبی جوان با شناسایی استعدادهای دانش آموزان و تقویت و آموزش آنها به شیوه صحیح آنها را با جامعه هدف مرتبط می کند.

آنا: برگزاری جشنواره های مختلف مانند جشنواره ملی برای رشد و غیره چقدر مثر است؟ برای رشد ، توسعه و فعالیت مراکز فرهنگی برای دانش آموزان؟

واحد: از جمله اهداف جشنواره رشد پرداختن به فعالیت های دانش آموزان در زمینه مراکز ، شناسایی آنها ، شناسایی و تشویق استعدادهای دانش آموزان ، ایجاد انگیزه در بینندگان دانشگاه و گسترش فعالیت های گروهی است.

برای اولین بار در سالهای اخیر ، تولیدات فرهنگی و هنری مراکز ، نتایج تلاشها و خدمات معلمان و اعضای مراکز در محیطی رقابتی و در جشنواره هایی مانند جشنواره “رشد” و “قلم” مورد بررسی قرار گرفتند ؛ زیرا معرفی و تشویق این مراکز باعث پویایی و حرکت جدید در فعالیت های آنها می شود و دانشجویان جدید را در دانشگاه تشویق می کند.

جشنواره ملی رشد مراکز فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی با ثبت 3 هزار و 252 نفر و ارسال 1200 اثر برگزار شد. ، پادکست ، ایده های برتر و غیره مشخص شد و شرکت کنندگان در سراسر کشور مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در جشنواره رشد ملی و در بخش روسای استانهایی که به امور مراکز توجه ویژه ای داشتند ، سه استان مقام برتر و دو استان مقام شایسته را کسب کردند. آنها مقام برتر را داشتند و دو نماینده محترم شناخته شدند.

در بخش کارشناسان فرهنگی مسئول امور مراکز جشنواره ملی رشد که امور مراکز را در واحدهای دانشگاهی دنبال می کند ، از سه کارشناس عالی رتبه و دو کارشناس شایسته فرهنگی کشور تقدیر شد.

در بخش مراکز فرهنگی اجتماعی ، سه مرکز به مقام برتر دست یافتند و دو مرکز به عنوان ستودنی شناخته شدند. سه نفر به بخش ویژه ای به نام ایده های برتر اختصاص داده شدند.

انتهای پیام / 4062 /

دکمه بازگشت به بالا