اقتصادی

آموزش حسابداری اموال و انبار به صورت آنلاین

در بعضی از رشته ها مثل حسابداری، آموزشهای دانشگاهی از نیازهای واقعی بازارکار فاصله گرفته و اغلب دانش آموختگان رشته حسابداری در عمل انتظارات حرفه را برآورده نمی سازند و بین انتظارات و عمل دانش آموختگان رشته حسابداری شکاف وجود داردکه این می تواند شاید به این دلیل باشد که رشته علمی حسابداری نتوانسته خود را همگام با پیشرفتهای دیگر به روز کند و در شیوه آموزش و انتقال مناسب همین معلومات حسابداری به دانشجویان در دانشگاهها خلاء و فاصله وجود دارد و دانشجویان براساس انتظارات حرفه آماده بازارکار نشده اند(صالحی و همکاران،75:1393). این نرم افزار تازهوارد در سال 96 روانه بازار شد که البته به پشتوانه آرین سیستم به سرعت توانست جای خود را در میان نرم افزارهای حسابداری شرکتی تثبیت کند. به همین جهت، تقاضا برای سیستم بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آن ها دائما رو به افزایش است. شرکت فرداد به عنوان تولید کننده سیستم مالی توانسته است با پیاده سازی نرم ¬افزار حسابداری شرکتی فرداد در کسب و کارهای نوپا و متوسط، قدمی بزرگ برای مدیریت آسان، حرفه ای و یکپارچه در انواع شرکتهای کوچک و متوسط در حوزه های مختلف مانند واحدهای صنعتی، تجاری بازرگانی، پیمانکاری و خدماتی بردارد. با توجه به رونق گرفتن کسب و کار رستوران ها در شهر های بزرگ، نرم افزار های حسابداری زیادی طراحی و تولید شده است که هر کدام دارای ویژگی ها و خصوصیات متمایزی هستند.

آموزش حسابداری مالیاتی

هزینه های ثابت مربوط به ظرفیت کارخانه: عبارت از هزینه هایی است که با گردآوری امکانات تولیدی کارخانه ارتباط مستقیم دارد. شکایت از اینکه آموزش حسابداری قادر نبوده است دانش آموختگانی با صلاحیت و شایسته(از نظر مهارت حرفهای) تربیت کند و بین انتظارات از دانش آموختگان رشته حسابداری و توانمندی های آنها در عمل شکاف وجود دارد. آبایدیرا و واتی (2014) به پژوهش در باره شکاف« انتظار- عمل» مهارتهای مهم در موفقیّت شغلی دانش­آموختگان حسابداری از دیدگاه اساتید دانشگاه و شاغلین حرفه در سریلانکا می پردازد و بیان می کند که توسعه مهارتها و دانشهای ضروری در دانش­آموختگان حسابداری برای موفقیّت شغلی بسیار مهم هستند و اگرچه اساتید دانشگاه آموزش حسابداری مالیاتی نیاز از انتظار کارفرمایان از دانش­آموختگان حسابداری آگاه هستند و شکاف انتظار وجود ندارد ولی دانشجویان مهارتهای مورد انتظار استادان را کسب نکرده اند و شکاف محدودیتها وجود دارد. ضمنا با توجه به اهمیت نقش دوره کارشناسی و اینکه هدف اصلی دوره کارشناسی آماده کردن دانشجویان جهت ورود به بازار کار می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر در صدد است با توجه به وجود عدم همسویی آموزش و نیازهای عملی در مورد مهارتهای حرفهای بطور جامع به بررسی یکپارچه شکاف انتظار و عمل در آموزش مهارتهای حرفهای در رشته حسابداری در ایران بپردازد.

اولین شکاف به شکاف انتظار دانشگاهیان و افراد حرفهای در مورد صلاحیتهایی که باید دانش آموختگان رشته حسابداری داشته باشند ، مربوط می شود. 2015) به بررسی اهمیت نقش استانداردهای بین المللی آموزشی حسابداری به عنوان پلی بین حرفه و دانشگاه در زمینه شایستگی های حسابداران می پردازد و بیان می کند استانداردهای بین المللی آموزشی حسابداری مهم می باشند و به شکاف انتظارات بین استادان و اعضای حرفه پرداخته است و نتیجه می گیرد در مورد مهارتهای حرفهای شکاف انتظاراتی وجود دارد. بر همین اساس در ادامه به پیشینه پژوهشهای خارجی و داخلی پرداخته می شود. نیاز به شناسایی وجود فاصله اداراکی بین دیدگاه دانشگاهیان و شاغلین حرفه که طبق پژوهشهای مختلف(صالحی و همکاران،1393؛ مجتهدزاده و همکاران،1389؛ مشایخی و همکاران،1394) تائید شده است. ادبیات پژوهش نشان می دهد که پژوهشهای مختلفی درباره آموزش حسابداری و بررسی نظرات گروههای اصلی دخیل در آموزش حسابداری و تبیین مولفه های آموزش حسابداری انجام گرفته است و از اواسط دهه 1980حرفه حسابداری، دانشگاهیان از عدم همسوئی آموزش و تربیت نیروی انسانی آماده و توانمند با مهارتهای کافی شکایت دارند. در این مطلب درباره ورود به بازار کار حسابداری صحبت کردیم. از آنجا که در این پژوهش در چارچوب مدل مفهومی پژوهش رابطه بین تعدادی از متغیرها با ریسک مؤدی مورد بررسی قرارگرفته است، بنابراین نوعی تحقیق تبیینی است.

به همین صورت یک مدل سلسله مراتبی می تواند در برگیرنده لایه ها یا سطوح دیگر باشد. محاسبه سود براساس درصد تکمیل کار میتواند یک روش دقیق برای حسابداران باشد تا به راحتی پروژهها را پیگیری کنند. گروه حسابداری ترازمالی تلاش می کند تا با نیازسنجی بهینه نیازهای مالی مودیان، بهترین گزینه ها را به آن ها معرفی و خدمات مالی پیشرفته ای را از طریق کادر مجرب خود در اختیار آنان قرار دهد. دانشجویان مهارتهایی که کسب کرده اند را نیز نمی توانند در عمل نشان دهند و شکاف عمل نیز وجود دارد و نهایتا اعضای حرفه بیان می کنند که دانش آموختگان رشته حسابداری بسیار از توانمندی های مورد انتظار را کسب نکردند و شکاف انتظار- عمل در رشته حسابداری وجود دارد. بهتر است ویژگی های که برای شما اولویت دارد را لیست کنید و توضیحات زیر را هم مطالعه کنید تا به جمع بندی بهتری در انتخاب نرم افزار مناسب کسب وکارتان برسید.

دکمه بازگشت به بالا