جامعه

تاکید وزیر کشور بر مقابله با بسترهای فسادزا در شهرداری‌ها

احمد وحیدی از عزم جدی وزارت کشور برای ریشه یابی عوامل فساد در شهرداری ها خبر داد و در این راستا گفت: در این راستا پیشگیری و مبارزه با فساد در مدیریت شهری در اولویت است.

به گزارش آپارات نیوز و با اشاره به پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی که در اولین جلسه بررسی شناسایی گلوگاه های فساد در شهرداری ها و راهکارهای پیشگیری و مبارزه با آن صحبت کرد، افزود: رهبری و تصمیمات برنامه ششم توسعه و سایر قوانین و مقررات موضوعی بر ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع فساد تاکید دارند.

وی در ادامه با استماع گزارش سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در این زمینه با بیان اینکه یکی از سیاست های محوری دولت سیزدهم مبارزه با فساد و جلوگیری از وقوع فساد در کشور است، گفت: در این راستا شناسایی گلوگاه های فساد در مدیریت شهری و روستا به دلیل ارتباط مستمر شهرداری ها، دهیاری ها و شوراها با مردم از جایگاه مهمی برخوردار بوده و در اولویت وزارت کشور و فرمانداری ها قرار دارد.

وزیر کشور ادامه داد: علیرغم وجود زمینه ها و زمینه های فساد در شهرداری ها، با توجه به تعدد و تنوع وظایف و مأموریت های محول شده در گام اول از سوی همه ابعاد و جوانب موضوع شناخت، اولویت باید با اولویت بندی باشد. ماموریت های فساد در شهرداری ها.»

وحیدی افزود: همچنین با اولویت‌بندی ماموریت‌های شهرداری‌ها، تمرکز و برنامه‌ریزی در گام اول باید در حوزه شهرسازی و معماری و حوزه مالی و اقتصادی باشد و از طریق زمینه‌ها و زمینه‌های فساد به دقت تلاش شود. باید برای اصلاح فرآیندهای مدیریتی انجام شود.»

بر اساس این گزارش، اولین جلسه شناسایی گلوگاه های فساد در شهرداری ها و راهکارهای پیشگیری و مقابله با حضور وزیر کشور و نمایندگان دستگاه های نظارتی و قانونی ذیربط برگزار و دستاوردهای شهرداری های شیشه ای ارائه شد. بیان دانش ابعاد و زوایای موضوع و نحوه برخورد با آن.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای جلسه مقرر شد گزارش اساسی تهیه شده برای اعضای حاضر در جلسه ارسال شود و ظرف مدت دو هفته با دریافت پیشنهادات نسبت به تکمیل و تهیه گزارش نهایی اقدام شود. . .

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا