اقتصادیعمومیکسب و کار برتر

نحوه مصرف اسید هیومیک

ضرروت استفاده از اسید هیومیک

نحوه مصرف هیومیک اسید

به طور متوسط میزان مواد آلی در خاکهای کشاورزی جهان بین 4تا 6درصد است که از عمده ترین مواد الی ترکیبی به نام اسید هیومیک می باشد.پروسه تولید این ماده به این صورت است که درفرایند تجزیه بافتهای گیاهی و تحت تاثیر گرما درمدت زمانی که معمولا کمتر از یک سال نیست هوموس تولید می گردد اگر مراحل تجزیه تحت تاثیر عوامل محیطی ادامه پیدا کند سرانجام مایع قهوه ای رنگی که سرشار از گروه های کربوکسیل،فنلو بنزوئیک است به نام اسید هیومیک تشکیل می گردد که دارای ترکیبات موثر و مفیدی برای گیاهان در طول دوره رشد و زایش آنها می باشد .

خاکهای کشور ما به علت واقع شدن در مناطق گرم و خشک،قلیایی بودن و درصد شوری بالا اغلب از ترکیبات آلی فقیر بوده و نیاز به استفاده این گونه کودها در برنامه تغذیه ای گیاه کاملا وجود دارد. اسیدهیومیک برخلاف کودهای شیمیایی که دوام ناچیزی دارند و به شکلهای مختلف نظیر تجزیه،تبخیر، تصعید، آبشویی و یا تثبیت از دسترس گیاه خارج میشوند، دارای پایداری بی نظیری است و تنها مقادیر بیش از حد نمکهای محلول در خاک نظیر نمک(NaCl) میتواند هیومیک اسید را اشباع کرده و بطور موقت و یا دائم از کار بیندازد.

به همین دلیل اغلب بخش مهمی از هیومیک اسید مصرف شده برای سالهای بعد باقی میماند. اگر به مقدار کافی هیومیک اسید در یک فصل به خاک داده شود، به احتمال زیاد نیازی به مصرف مجدد آن در فصل بعد وجود ندارد. نحوه مصرف این کود بسیار متفاوت بوده و به روشهای محلولپاشی،به همراه آب آبیاری،بذر مال کردن،آغشته کردن ریشه نهال و نشاءاستفاده می شود بهترین زمان مصرف در ابتدای فصل کشت و مراحل ریشه زایی است. این ترکیبات دارای ph اسیدی ضعیف در حدود 5تا 8بوده که با توجه به شرایط خاکهای ایران مصرف این ترکیب الزامی می باشد.هیومیک اسید دارای مزایای بالایی بوده که از مهمترین آنها می توان به نکات زیر اشاره کرد.

 

نحوه مصرف اسید هیومیک

تأثیر هیومیک اسید در جلوگیری از سرمازدگی گیاه

کود هیومیک اسید پابرا از طریق ایجاد گرما ،افزایش رطوبت و افزایش میزان متابولیسم درون سلولی از طرفی و از سوی دیگر به خاطر رنگ تیره ای که دارد باعث افزایش میزان جذب انرژی خورشید و گرم نگهداشتن محیط اطراف ریشه می گردد که با چرخش شیره درون آوند گیاه تا سرشاخه منتقل و باعت افزایش مقاومت در برابر سرمازدگی می گردد.

تأثیر هیومیک اسید در جذب بهتر عناصر کم مصرف و بهبود کیفیت محصول

هیومیک اسید با تاثیری که بر افزایش فرایند جذب می گذارد باعث بهبود تولید قند، پروتئین و ویتامین در گیاه شده و علاوه بر افزایش عملکرد و بازار پسندی محصول( افزایش تولید محصولات کشاورزی با کیفیت و کمیت بالا را به مقدار 30%-50% تضمین می کند) سبب تقویت دیواره سلولی میگردد که خسارت محصولات نسبت به قارچ را کمتر کرده و خاصیت انبارداری افزایش می دهد.

برای آشنایی با نحوه مصرف هیومیک اسید با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

نقش هیومیک اسید در آزادسازی موادمعدنی

اسید هیومیک نوعی کلاتور طبیعی بوده که به علت دارا بودن ph اسیدی بطور مستقیم و غیرمستقیم به رهاسازی و برداشت بهتر عناصر از طریق پیوند با مواد معدنی و افزایش جذب و تسهیل این فرایند می شوند. در نتیجه از رسوب بسیاری از مواد معدنی مفید در خاک جلوگیری می کند. دراین فرایند تبادل کاتیونی هیومیک اسید و برخی ترکیبات درونی آن نظیر فولویک اسید ضمن اینکه نقش کلاتوری خوبی ایفا میکنند، بر خلاف کلاتورهای مصنوعی مثل EDTAو EDDHAبرای محیط زیست هیچگونه ضرری ندارند.

هیومیک اسید اصلاح کننده ساختار فیزیکی خاک

عمده مشکلات در عدم جذب عناصر به علت بافت رسی خاک و چسبندگی این ذرات می باشد پلیمرهای اسید هیومیک باعث چسبندگی ذرات مواد معدنی در خاک شده و تولید میکرو گرانول در خاک می کنند از ترکیب این میکرو گرانولها در خاک گرانولهای بزرگ تری تشکیل شده که باعث ایجاد فضای خالی در بین ذرات خاک می گردد که علاوه بر افزایش نفوذ پذیری خاک باعث افزایش فعالیت میکرو ارگانیسمهای مفید در خاک می گردد و در نتیجه با ایجاد رقابت فضا را برای میکروارگانیسمهای بیماریزا نامساعد میکنند و هم با آنتی بیوتیکها و آلکالوئیدهای تولیدی خود آنها را از بین میبرند همچنین تمام فضولات به دست آمده ناشی از جانداران و گیاهان که قبلا دفع می شدند در این روش مورد استفاده قرار می گیرند.

هیومیک اسید محرک ریشه زایی و توازن در جذب عناصر

اسید هیومیک در ریشه زایی نقش عمده ای داشته و عموما در باغات در زمان کاشت نهال با خاک مخلوط می گردد و با تولیدبیشتر اسیدهای نوکلئیک و اسیدهای آمینه تکثیر سلولی را در کل گیاه و بخصوص در ریشه ها افزایش می دهد. این مواد با حفظ رطوبت از طریق پیوند با عناصر کم مصرف خاک و کنترل دمای اطراف ریشه از یک سو و از سوی دیگر با افزایش متابولیسم و نفوذ پذیری جدار سلولها باعت افزایش فرایند جذب در ریشه می شوند. از طرفی با پیوند شدن با مولکولهای اب ،تبخیر و تعرق را در گیاه کاهش داده و باعث مقاومت گیاه در برابر خشکی می گردد. این ماده قادر است همچنین در میزان جذب عناصر تعادل ایجاد کند از دیر زمان،یکی از مشکلات عمده کشاورزان عدم تعادل درصد عناصر در خاک و در نتیجه تاثیر در میزان جذب یا عدم جذب سایر مواد بوده است مثلا افزایش کلسیم باعث کمبود مس در خاک می گردد. استفاده اسید هیومیک در حدود%25–%70 کاهش استفاده ازکودهای شیمیایی فسفاته و نیتروژن دار (ازت) را به دنبال داشته است و باعث احیای توازن در خاکهایی که قبلاً بطور نامناسب کود دهی شده اند می گردد.

برای آشنایی با نحوه مصرف هیومیک اسید با کارشناسان کشاورزنت تماس حاصل فرمایید.

 

نقش اسید هیومیک در تهیه نشا

هیومیک اسید با دارا بودن عناصر مورد گیاه باعث تحریک در رشد ریشه شده و در واقع باعث افزایش میزان کیفیت نشا می شود. هدف از استفاده اسید هیومیک کاهش میزان تنشهای محیطی و هر گونه استرس بر روی گیاه می باشد. تقویت سیتم ریشه ای باعث افزایش سرعت انتقال عناصر غذایی به گیاه شده که این خود باعث افزایش متابولبسم گیاه و افزایش سرعت چرخه های متابولیسمی از جمله چرخه کربس و تنفس سلولی خواهد شد. کل این فرایند باعث افزایش سبزینگی گیاه شده و میزان کلروفیل را در برگ ها افزایش می دهد.

استفاده از هیومیک اسید در پرورش نشاها، از ایجاد هر گونه استرس در انتقال نشا به زمین اصلی جلوگیری می کند. در انتقال نشاها معمولا آسیب های جدی به سیستم ریشه وارد می شود. به طور معمول پیشنهاد می شود برای کاهش میزان استرس و از دست رفتن نشاها و تلفات در انتقال آنها بعد از جداسازی نشا ها آنها را در محلول هیومیک اسید غوطه ور کنند.

توسعه سیستم برگی با تقویت ریشه

تقویت سیستم ریشه ای سرانجام باعث تقویت اندام های باردهی مانند گل ها شده که به طبع هر چه تعداد اندام های باردهی بالا باشد نیاز به توسعه بیشتر سیستم برگی نیز هست. تقویت سیستم ریشه ای باعث افزایش تعداد برگ ها و همانطور که گفته شد باعث افزایش مزان کلروفیل برگ ها شده و در نهایت فتوسنتر و تولید قندها بالا رفته و اندام های باردهی خوب تغذیه شده و محصول نهایی با کیفیت می گردد.

 

آزاد سازی عناصر در اطراف ریشه

به دلیل قلیایی بودن خاک های کشور عزیز ما ایران استفاده از هیومیک اسید یک امر ضروری به حساب می آید. چراکه در خاک هیا قلیایی تمامی عناصر مورد نیاز گیاه در خاک وجود داشته ولی به دلیل قلیایی بودن آن خوب آزاده نشده و در نتیجه در طول فصل کشت با بسیاری از کمبودها مواجه خواهیم شد. استفاده از هیومیک اسید باعث آزاد سازی عناصر موجود در خاک شده این خود نیز باعث تقویت گیاه و نشا می گردد.

نحوه مصرف هیومیک اسید پودری

در مورد میزان مصرف هیومیک اسید پودری باید به این نکته توجه کرد که بهترین مرجع تعیین کننده میزان مصرف هیومیک اسید پودری خود شرکت تولید کننده می باشد. اما انواعی از اسیدهای هیومیک پودری با توجه به مقدار درصد هیومیک اسید موجود و سایر عناصر مقدار حداقل یک کیلوگرم تا 2 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی و یا 3-5 کیلوگرم در هکتار به صورت آبیاری است.

نحوه مصرف هیومیک اسید مایع

اسید هیومیک مایع دارای درصد هیومیک و فولویک اسید پایین تری نسبت به اسید هیومیک های پودری دارد. با این حال مصرف این نوع اسید هیومیک بخصوص در مورد آبیاری قطره ای مزایای فراوانی دارد. این نوع اسید هیومیک نسبت به نوع پودری دارای حلالیت بیشتری بوده و اصلارسوب نمی دهند. میزان مصرف هیومیک اسید مایع نیز به میزان 5-10 لیتر در هکتار می باشد. البته این موارد نیز طبق نظر شرکت تولید کننده کود قابل تغییر می باشد

 

امین پارسائی

امین پارسائی با تحلیل تأثیرات تجارت جهانی و تغییرات سیاست‌های تجاری.
دکمه بازگشت به بالا