دانش و سلامت

۳۶.۵ میلیون کودک در جهان آواره هستند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه ای در آستانه روز جهانی پناهندگان در 20 ژوئن اعلام کرد: درگیری، خشونت و سایر بحران ها در جهان باعث آواره شدن 36 نفر شده است. تا پایان 5 میلیون کودک آواره شدند. سال 2021، بالاترین رقم از زمان جنگ جهانی دوم.

بر اساس آمار، 13.7 میلیون کودک پناهنده و پناهجو هستند و حدود 22.8 میلیون کودک به دلیل درگیری و خشونت از خانه های خود آواره شده اند.

بر اساس این بیانیه، این آمار شامل کودکانی که به دلیل بحران های زیست محیطی آواره شده اند و آنهایی که اخیراً در سال 2022 آواره شده اند، از جمله به دلیل جنگ اوکراین، نمی شود.

یونیسف تاکید کرد که افزایش تعداد کودکان آواره به دلیل بحران های پی در پی از جمله درگیری های جدی مانند افغانستان و شکننده بودن شرایط مانند کنگو یا یمن و بحران های مرتبط با اثرات تغییرات آب و هوایی است که افزایش می یابد. از کودکان آواره. این منجر به 2.2 میلیون کودک در سال گذشته شد.

در این بیانیه آمده است که یک سوم کودکان آواره در آفریقا در جنوب صحرای آفریقا، یک چهارم در اروپا و آسیای مرکزی و 13 درصد در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. در این بیانیه، یونیسف از کشورها خواسته است تا به تعهدات خود در قبال حقوق کودکان آواره عمل کنند و از آنها در برابر تبعیض محافظت کنند و از همه کودکان در هر کشوری حمایت مساوی کنند.

دکمه بازگشت به بالا