حوادثکسب و کار برتر

دیه کامل سال 1400 چقدر است؟

دیه چیست و در چه شرایطی دیه تصادف به فرد تعلق می گیرد؟

یکی از مهم ترین قوانین اسلامی حفظ حقوق افراد و دفاع از حق آن ها در برابر ضررهای مالی و جسمانی است. هیچ چیز مهم تر از سلامت جسم و بدن انسان و خرید بیمه درمان مسافرتی نیست. بنابراین اگر سلامت انسان به صورت عامدانه یا غیر عمد در تصادفات ضربه ببیند، راننده موظف است دیه ضرر جانی را به طور کامل به فرد شاکی پرداخت کند.

ماده 488 قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه می گوید: «دیه مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو، منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.» بنابراین در تصادفاتی که منجر به ضرر جانی شود، فرد شاکی می تواند کلیه هزینه های درمان خود را از مقصر حادثه دریافت کند و در صورت فوت سرنشینان خودروی مقابل یا عابر پیاده راننده باید دیه کامل را به خانواده شاکی پرداخت کند. شاید فشار مالی که ناگهان به راننده وارد می شود، بسیار سخت و غیرقابل جبران باشد اما با فرد می تواند کلیه خسارات را از بیمه دریافت کند. در ادامه به توضیح این مطلب بیشتر خواهیم پرداخت.

دیه کامل سال 1400 چقدر است؟

محاسبه نرخ دیه کامل سال 1400 در ماه های حرام و ماه های عادی

نرخ دیه در سال های مختلف با توجه به میزان تورم آن سال متفاوت خواهد بود و مبلغ آن توسط رئیس قوه قضاییه کشور مشخص خواهد شد. نرخ و مبلغ دیه کامل انسان در سال 1400 در ماه های غیر حرام مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال خواهد بود. این مبلغ برای انسان کامل در نظر گرفته شده است. اگر در تصادف راننده محکوم به پرداخت یک دیه کامل برای قطع عضو طرف مقابل شود باید مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون تومان را به او پرداخت کند.

نرخ دیه هر سال در ماه های حرام متفاوت از ماه های عادی است. نرخ دیه کامل انسان سال 1400 در ماه های حرام ششصد و چهل میلیون تومان خواهد بود. معمولا در ماه های حرام یک سوم نرخ دیه کامل انسان به مبلغ دیه اضافه خواهد شد. بنابراین اگر تصادفی در ماه های حرام ( محرم_ رجب_ ذی العقده و ذی الحجه) اتفاق بیفتد و منجر به فوت یا قطع عضو طرف مقابل شود راننده موظف به پرداخت دیه به مبلغ ششصد و چهل میلیون تومان است. شما می توانید برای محاسبه به سایت آیتول مراجعه کنید.

جدول نرخ دیه در سال 1400 با جزئیات کامل

در این قسمت به پاسخ سوال اصلی شما، جدول نرخ دیه 1400چقدر است و جزئیات کامل پیرامون این سوال خواهیم پرداخت. در ادامه جدول نرخ دیه سال 1400 به طور کامل برای شما آورده شده است. نکته مهم و ضروری که قبل از هر چیز باید به آن اشاره شود مربوط به خرید یا تمدید بیمه شخص ثالث خودرو است. با افزایش چشمگیر نرخ دیه، پرداخت آن بدون بیمه برای اکثر افراد جامعه غیرممکن و سخت خواهد بود. همانطور که در کمتر از 5 دقیقه انجام می شود، پرداخت بیمه شخص ثالث نیز به صورت آنلاین زمان بسیار کمی از شما می گیرد و خیالتان برای همیشه هنگام رانندگی آسوده می شود.

نوع صدمات وارده مبلغ دیه در سال 1400 ( بر ریال)
دیه فوت در ماه غیر حرام چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال
دیه فوت در ماه حرام شش میلیارد و چهارصد میلیون ریال
دیه قطع یک دست دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال
دیه قطع یک پا دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال
دیه شکستگی بینی چهارصد و هشتاد میلیون ریال
دیه شکستگی استخوان دست سیصد و هشتاد و چهار میلیون ریال
دیه شکستگی استخوان پا سیصد و هشتاد و چهار میلیون ریال
دیه شکستگی دنده اطراف قلب صد و بیست میلیون ریال
دیه شکستگی سایر دنده ها چهل و هشت میلیون ریال
دیه شکستگی ستون فقرات چهارصد و هشتاد میلیون ریال
دیه جراحات صورت چهل و هشت میلیون ریال
دیه جراحات سایر اعضا بیست و چهار میلیون ریال
دیه شکستن استخوان ترقوه صد و نود و میلیون ریال

برابری دیه مرد و دیه زن در سال 1400

همانطور که می دانید در اسلام دیه زن کمتر از دیه مرد است. اما در سال 1400 و طبق قوانین جدید قوه قضاییه دیه مرد و زن کاملا یکسان خواهد بود و اگر زنی در تصادف جان خود را از دست دهد مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون تومان در ماه های عادی و ششصد و چهل میلیون تومان در ماه حرام به خانواده او تعلق می گیرد. قوانین جدید قوه قضایه کاملا به نفع طرف شاکی پرونده خوهد بود بنابراین پیشنهاد می کنیم پیش از پرداخت جریمه یا ابتدا تاریخ بیمه شخص ثالث خود را بررسی کنید.

دیه یکی از تاسیسات شرعی می باشد که به موجب آن اگر شخصی به طور عمدی یا غیر عمدی به دیگری صدمه بدنی وارد نماید باید مبلغی را که قانونگذار تعیین کرده یا از طرف دادرس تعیین می گردد پرداخت نماید. معمولاً در چنین مواردی پس از طرح موضوع در دادسرا موضوع به پزشکی قانونی ارجاع می گردد و پزشکی قانونی میزان و نوع جراحت را تعیین می کند و سپس بر آن اساس میزان دیه مشخص می گردد. دیه بر اساس میزان تورم بطور سالانه تعیین می گردد.

درسال 1400 نرخ دیه از سوی قوه قضائیه برای قتل غیرعمد 480 میلیون تومان تعیین گردیده است. در این خصوص ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد و آن این است که بر اساس مقررات اسلامی این مبلغ به میزان یک سوم در برخی از ماههای قمری به میزان یک سوم افزایش می یابد این ماه ها عبارتند از محرم، ذی القعده- ذی الحجه و رجب، بنابراین میزان دیه در ماه های مذکور 640 میلیون تومان خواهد بود.

دیه زن و مرد:

در خصوص قتل بر اساس روایات شرعی دیه زن و مرد متفاوت خواهد بود که این تفاوت در قانون مجازات اسلامی ایران نیز منعکس گردیده است با این توضیح که دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود. بر این اساس چنانچه مردی زنی را به قتل برساند، چنانچه حکم قصاص خواهد اجرا گردد، اولیای دم زن باید نصف دیه را به اولیای دم مرد بپردازند تا حکم قصاص قابل اجرا باشد. اخیراً یک تغییر مثبت به نفع زنان در قانون ایجاد گردیده است که به موجب آن چنانچه در اثر حوادث ناشی از رانندگی زن فوت کند، بیمه تکلیف قانونی دارد که بیمه آن را همانند یک مرد پرداخت نماید. بنابراین در این خصوص تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد.

دیه جنین:

در خصوص جنین بایستی خاطرنشان ساخت که دیه جنین چنانچه جنین به نحوی باشد که اصطلاحاً در آن روح دمیده شده باشد و قادر به حرکت باشد و در صورتی که بعلت غیر قانونی سقط شود دیه آن همانند انسان بالغ محسوب خواهد شد بنابراین در این خصوص نظریه پزشکی قانونی ملاک عمل می باشد، چنانچه به موجب نظریه مذکور جنین از حالت نطفه خارج شده باشد و اصطلاحاً در آن روح دمیده شده باشد صرفنظر  از این که سقط بدون مجوز قانونی جرم محسوب می شود، دیه نیز به آن تعلق خواهد گرفت.

نکته قابل ذکر دیگر در این خصوص این است که دیه جنین بر عهده کسی است که باعث سقط شود، به عبارت دیگر باید بین عمل مشخص و سقط جنین رابطه سببیت وجود داشته باشد . به عنوان مثال شخصی با خوراندن دارویی به مادر باعث سقط جنین گردد و یا این که پرستاری یک آمپول تزریق نماید و با تزریق آمپول باعث سقط جنین گردد در این صورت هم شخصی که سبب سقط جنین شده باشد مسئولیت دارد در هر مورد پس از طرح موضوع در مرجع صالح، بایستی با دلایل و مدارک و انجام تحقیقات لازم مشخص گردد که چه شخصی سبب سقط جنین شده است و بر این اساس به مجازات مقرر در قانون حکم داده می شود.

علاوه بر این در قانون برای کسانی که وسایل سقط جنین را فراهم یا به آن اقدام کنند علاوه بر پرداخت دیه مجازات حبس دو تا پنج سال نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین توجه داشته باشید که از نظر قانونگذار سقط جنین مجاز نمی باشد مگر در شرایطی که به موجب قانون پزشک متخصص سقط جنین را برای سلامت مادر لازم دانسته باشد.

آیا تا به حال تصادفی داشته اید که بابت آن محکوم به پرداخت دیه شده باشید؟ اگر تجربه چنین اتفاق تلخی را داشته باشید بی شک می دانید که از دست رفتن سلامتی فرد مقابل و پرداخت دیه در تصادفات علاوه بر بحث مالی، تاثیر عجیبی بر روحیات افراد خواهد گذاشت. پرداخت دیه یکی از مجازاتی است که در صورت ایجاد مشکل برای سلامتی افراد حاضر در تصادف برای فرد مقصر درنظر گرفته می شود. نرخ دیه در ابتدای هر سال مشخص می شود و معمولا با سال های گذشته تفاوت بسیاری دارد. اگر می خواهید بدانید جدول نرخ دیه 1400 چقدر است و جزئیات پرداخت دیه در این سال چه تغییراتی داشته است، مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

بیمه شخص ثالث همراه شما در پرداخت دیه تصادف

با توجه به نرخ تورم در سال جدید، مبلغ رشد بسیار چشمگیری داشته است و در صورت بروز تصادف، پرداخت کمترین مبلغ دیه برای جلب رضایت شاکی نیز هزینه بسیاری به همراه خواهد داشت. چند سالی است که ثبت بیمه شخص ثالث به امری اجباری برای رانندگان تبدیل شده است اما با این حال بعضی از آن ها بدون تمدید بیمه خود راهی جاده و سفر می شوند و متاسفانه این عدم توجه به قوانین موجود خسارات جبران ناپذیری برای آن ها به همراه خواهد داشت.

اگر زمان کافی برای خرید یا تمدید بیمه ندارید و بر این باورید که مراجعه به دفاتر بیمه زمان زیادی از شما می گیرد، نگران نباشید. با کمک آیتول می توانید ، بیمه ایران و کلیه شرکت های موردنظر خود را در کمترین زمان خریداری کنید و بدون هیچگونه نگرانی راهی جاده ها شوید.

تحریریه آپارات نیوز

خبرنگار اقتصادی با تحلیل تأثیرات تجارت جهانی و تغییرات سیاست‌های تجاری.
دکمه بازگشت به بالا