تیپ شخصیتی من چیست ؟

کامل ترین تست MBTI

تست MBTI تست تیپ های شخصیتی یا Personality test است که بر اساس نظریه ی یونگ ، توسط کاترین بریگز و ایزابل مایرز طراحی شده است. بریگز و مایرز با نام myers briggs test برای سنجش و اندازه گیری تیپ های شخصیتی ، تست MBTI را طراحی کردند. آزمون MBTI یکی از معتبرترین و کاربردی ترین تست های شخصیت شناسی در سطح جهان با اهداف کسب و کاری به شمار می رود. بریگز و مایرز با استفاده از نظرات و نتایج تحقیقات یونگ و انجام برخی پژوهش ها در حوزه ی شخصیت شناسی، چهار بعد (ترجیح) شخصیتی و شانزده تیپ شخصیتی را در افراد شناسایی کردند و براساس آن تست MBTI را طراحی کردند. ترجیحات شخصیتی ، ویژگی هایی هستند که بودن در آن شرایط یا انجام آنها برای افراد راحت تر و بهتر بوده و انجام شان نیاز به تمرکز و زمان کمتری دارد.

تیپ شخصیتی من چیست ؟

 تست شخصیت شناسی MBTI چیست؟

تست شخصیت شناسی MBTI از حروف اختصاری پدیدآورندگان آن یعنی کاترین بریگز (B) و ایزابل مایرز (M) گرفته شده است. تست MBTI نوعی آزمون روانشناسی در حوزه شخصیت شناسی است که افراد را به 16 تیپ شخصیتی مختلف طبقه بندی می کند. هر کدام از این تیپ های شخصیتی خصوصیات اخلاقی خاصی دارند که با هم متفاوت می شوند. به همین علت توانمندی های خاصی پیدا می کنند که ممکن است برای انجام یک کار ایده آل و یا نامناسب باشند.

تیپ های شخصیتی تست MBTI کدامند؟

در این نظریه  تیپ های شخصیتی بر اساس ترجیحات شخصی شناسایی شده است که شامل موارد ذیل می باشد:

انجام تست شخصیت شناسی MBTI چه کمکی به ما می کند؟

تست MBTI یکی از مدل های شخصیت شناسی یا همان Personality test است که یادگیری و فهم آن بسیار آسان است. در تحلیل تست MBTI شما متوجه خواهید شد که چه ویژگی های شخصیتی دارید و بیشترین شانس موفقیت شما در کدام مشاغل است. کدام محیط های کاری برای شما لذت بخش است و میتوانید با رضایت خاطر و لذت آن کارها را انجام دهید. همچین تست MBTI به شما خواهد گفت که نقاط قوت و ضعف شما در محیط های کاری چیست. کدام محیط های کاری مطابق ویژگی های شخصیتی شما است و شما می توانید به راحتی در آن ها به فعالیت بپردازید.

از سوی دیگر به شما اطلاعاتی در مورد محیط کار ایده آل شما را میدهد. به شما خواهد گفت که کدام محیط های کاری برای شما چالش آفرین خواهد بود. در کنار این موضوعات به شما میگوید که برای موفقیت در یک محیط کاری چه کارهایی باید انجام دهید و اینکه مدیر یا سرپرست شما باید از شما چه توقعاتی داشته باشد و چه توقعاتی نداشته باشد. در تست MBTI شما خواهید فهمید که با چه تیپ شخصیت هایی از تیپ های شخصیتی تست MBTI توافق دارید و سازگارید و با کدام تیپ های شخصیتی اختلاف نظر شدید دارید و نمی توانید آن هارا درک کنید. این اطلاعات به شما کمک خواهد کرد تا هم به خودشناسی برسید و هم بتوانید علت سازگاری و یا عدم سازگاری خود با دیگران را کشف کنید.

چطور تست MBTI به وجود آمد؟

ایده طبقه بندی افراد بر اساس روانشناسی شخصیت مربوط به جنگ جهانی دوم بود که می خواستند افراد را به سرعت و بالاترین بهره وری به کار بگمارند. دو مشکل در آن زمان وجود داشت که ایزابل مایرز باید آن ها را رفع میکرد. اولین مشکل وجود تبعیض در واگذاری کارها به افراد بود و مشکل دوم این بود که افراد از روی میهن پرستی کاری را در جنگ قبول کرده بودند و این باعث میشد، گاهی از عهده کاری که به ایشان داده شده بود، بر نیایند.

مایرز که در آن زمان روانشناس بود بر این عقیده بود که اگر افراد خود و دیگران را بهتر بشناسند و درک کنند، بسیاری از تبعیض ها و اشتباهات در استخدام ها کاهش پیدا می کند و افراد از شغل هایی که از روش خودشناسی پیدا کنند بیشتر لذت خواهند برد. او با کمک مادر خود و بسیاری دیگر، با استفاده از نظریات روانشناس معروف آن دوران یعنی پروفسور یونگ ، مدل شخصیت شناسی MBTI را به وجود آورد. شیوه امروزی تست MBTI یا myers briggs test برای اولین بار در سال 1962 ارائه شد.

تست شخصیت MBTI چه چیزی را در افراد می سنجد؟

تست MBTI افراد را در 8 بخش مختلف مورد سنجش قرار میدهد و نتیجه را به صورت 4 بعدی که بیشترین امتیازات را کسب می کنند گزارش می دهد. در ذیل به ابعاد مختلفی که تست MBTI آن ها را مورد سنجش قرار می دهد، می پردازیم.

چهار بعد شخصیت شناسی که در  آزمون MBTI مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از

  1. برونگرایی یا درونگرایی در تست MBTI : برونگرا (E) یا درونگرا (I) مشخص می کند که فرد چگونه انرژی می گیرد. دریافت انرژی شخص از طریق ارتباط با دیگران بدست می آید یا در خلوت و تنهایی.شیوه کسب انرژی را توسط شما نشان می دهد، یعنی آیا به منابع بیرونی یا داخلی کسب انرژی توجه دارید؟
  2. حسی یا شهودی در تست MBTI :حسی (S) یا شهودی (N) مشخص می کند که فرد معمولاً چگونه به جمع آوری اطلاعات از محیط می پردازد. اطلاعات را از طریق شهود بدست می آورد یا از طریق حواس 5 گانه و تجربه. این که به سمت چه جهان بینی گرایش دارید. نحوه جذب و دریافت اطلاعات را در شما نشان می دهد. افرادی که حسی هستند احتمالا از عقل سلیم و تجربیات خود در گذشته برای ارزیابی موقعیت های استفاده می کنند در حالی که افراد دارای تیپ شخصیتی شهودی بیشتر به دیدن تصویر جامع تری از قضیه و الگوها توجه دارند.
  3. احساسی و منطقی در تست MBTI : منطقی (T) یا احساسی (F) مشخص می کند که فرد چگونه قضاوت و تصمیم گیری می کند. با این ویژگی شخصیتی، شیوه تصمیم گیری شما مشخص می شود. افراد منطقی تحت هدایت منطق و عقل خود قرار دارند در حالی که افراد احساسی بر ارزش ها، خوبی و احساسات تکیه می کنند. برای تیپ های شخصیتی احساسی، فرآیند تصمیم گیری با توجه به این موضوع صورت خواهد گرفت که تصمیم آن ها چه تاثیری بر دیگران خواهد گذاشت
  4. منعطف و قضاوتی در تست MBTI : قضاوتی (J) یا دریافت گرا (P) مشخص می کند که فرد چگونه اقدام می نماید. سرعت و زمان انجام تصمیمات و قضاوت های افراد را می سنجد. این مورد ارجحیت های فرد در شیوه زندگی را نشان می دهد یا این که شما دوست دارید زندگی تان به چه شکل باشد. تیپ های شخصیتی قضاوتی سازمان یافته و منظم هستند و کار در چارچوب قوانین را دوست دارند. شما می توانید برای بهره مندی از یک برنامه 5 ساله بر روی این نوع افراد حساب باز کنید. تیپ شخصیتی دریافت گرا بیشتر به سمت یک محیط و قالب انعطاف پذیر گرایش دارد و خود را با برنامه ها براساس نیاز وفق می دهد

آیا تابه حال شنیده اید که شخصی خود را به عنوان یک INTJ یا ESTP توصیف کرده باشد و شما معنی آن را ندانید؟ آنچه که این افراد می گویند، نوع شخصیت آن ها بر اساس شاخص تست مایرز-بریگز یا به اختصار، تست MBTI است.

تست MBTI، یک پرسش نامه روان سنجی فردی است که برای شناسایی نوع شخصیت، نقاط قوت و اولویت های افراد طراحی شده است. این تست توسط ایزابل مایرز (Isabel Myers) و مادرش کاترین بریگز (Katherine Briggs) و بر اساس کارشان بر روی تئوری کارل یونگ (Carl Jung) درمورد انواع شخصیت تهیه شده است.

امروزه، تست MBTI به عنوان یکی از از پرکاربردترین ابزارهای روان شناسی در دنیا شناخته می شود.

اهمیت تست MBTI

به طور مشخص، تست شخصیت شناسی به افراد کمک می کند تا شناخت بهتری از خود و دیگران پیدا کند. این شناخت یکی از باارزش ترین خصیصه هایی است که افراد در هر سازمان یا مجموعه ای می توانند در اختیار داشته باشند. اهمیت شناخت صحیح از شخصیت، هم برای سازمان و هم برای افراد، از چنان اهمیتی برای موفقیت فردی و سازمانی برخورد است که به هیچ عنوان نمی توان آن را دست کم گرفت.

برای یک استخدام موفق شما می توانید پس از انجام تست نتیجه آن را در  رزومه ساز کاربوم به رزومه خود پیوست کنید. با این کار احتمال بررسی رزومه و استخدام خود را بالا ببرید.

پیدایش آزمون MBTI

ایزابل مایرز و مادرش کاترین بریگز، هر دو علاقه به مند به نظریه انواع شخصیت یونگ بودند و فهمیدند که این تئوری می تواند کاربردهایی هم در دنیای واقعی داشته باشد. در طول جنگ جهانی دوم، مایرز و بریگز شاخصی را توسعه دادند که می تواند برای شناخت تفاوت های فردی، به کار گرفته شود.

این دو نفر معتقد بودند اگر تستی طراحی کنند تا مردم شخصیت خودشان را بهتر بشناسند، می توانند مشاغلی متناسب با شخصیت خود انتخاب کنند و زندگی سالم تر و شادتری داشته باشند. مایرز اولین نسخه کاغذی این تست را در دهه 1940 ایجاد کرد. او به همراه مادرش، این تست را بر روی دوستان و خانواده خود انجام دادند. آن ها در دو دهه بعد نیز به توسعه این تست پرداختند.

بررسی اجمالی تست مایرز بریگز

بر اساس پاسخ های داده شده به تست MBTI، افراد یکی از 16 نوع شخصیت را دارند. هدف تست این است که افراد، ویژگی های شخصیتی خود را از جمله علاقه مندی ها، نقاط قوت، ضعف، اولویت های شغلی احتمالی و سازگاری با افراد دیگر را بیشتر کشف و درک کنند. هیچ کس «بهترین» شخصیت را ندارد و شخصیت هیچ کس، «بهتر» از شخصیت فرد دیگر نیست. همچنین این تست به دنبال پیداکردن اختلاف عملکرد یا ناهنجاری نیست؛ در عوض، هدف آن فقط این است که درباره خودتان بیشتر بدانید.

4 معیار اصلی تست شخصیت MBTI

1- برون گرایی (E) و درون گرایی (I)

برون گرایی و درون گرایی، اولین بار توسط یونگ در تئوری انواع شخصیت بررسی شد. یونگ از این اصطلاحات، به عنوان روشی برای توصیف چگونگی پاسخ و تعامل مردم با دنیای اطرف شان استفاده کرد. با اینکه این اصطلاحات برای اکثر مردم آشنا است؛ اما در تست MBTI استفاده آن ها، تاحدودی با کاربرد معمول شان متفاوت است.

افراد برون گرا (Extraverts)، عمل گرا (action-oriented) هستند، از تعاملات اجتماعی مکرر لذت می برند و از صرف وقت با بقیه، انرژی می گیرند.

افراد درون گرا (Introverts)، فکرگرا (thought-oriented) هستند، از تعاملات اجتماعی عمیق و معنی دار لذت می برند و از تنهابودن، انرژی می گیرند. همه ما با درجات متفاوت، درون گرا و برون گرا هستیم، اما بیشتر ما تمایل داریم یکی از این دو عبارت به عنوان شخصیت ما معرفی شود.

2- حسی (S) یا شهودی (N)

تعیین کننده این معیار، نوع جمع آوری اطلاعات افراد از دنیای اطراف شان است. درست مثل برون گرایی و درون گرایی، همه افراد در موقعیت های مختلف، می توانند شهودی یا حسی باشند. براساس تست شخصیت MBTI، مردم تمایل دارند در یکی از این دو غالب باشند.

افراد حسی (Sensing) ، توجه زیادی به واقعیت دارند؛ به ویژه آن چیزی را که می توانند از حواس شان بیاموزند. این افراد، تمایل دارند روی واقعیت ها و جزئیات تمرکز کنند و از تجربه کردن لذت ببرند. افراد شهودی (Intuition) ترجیح می دهند بیشتر به الگوها و تصورات توجه کنند. آن ها درباره احتمالات، آینده و نظریه های انتزاعی فکر می کنند و از آن لذت می برند.

3- منطقی (T) یا احساسی (F)

این مقیاس با نحوه تصمیم گیری افراد، بر اساس اطلاعاتی که از حسی یا شهودی بودن آن ها به دست آمده است، مشخص می شود. افرادی که ترجیح می دهند منطقی باشند (Thinking) بر واقعیت ها و داده های عینی بیشتر تاکید می کنند. آن ها هنگام تصمیم گرفتن؛ استوار، منطقی و بی غرض هستند. کسانی که احساسات (Feeling) را ترجیح می دهند، در هنگام تصمیم گیری، مردم و احساسات شان را هم در نظر می گیرند.

4- قضاوت گر (J) یا ادراکی (P)

مقیاس نهایی درباره نحوه تمایل مردم به مقابله با جهان خارج است. کسانی که قضاوت گر (Judging) هستند، ساختار و تصمیمات استوار را ترجیح می دهند. افرادی که تمایل دارند ادراکی (Perceiving) باشند، فکر بازتر، منعطف تر و سازگارتری دارند. این دو گرایش، با مقیاس های قبلی هم در تعامل است. به یاد داشته باشید، همه اشخاص می توانند مدتی برون گرا باشند. این معیار کمک تان می کند بفهمید که چه زمانی برون گرا هستید؛ هنگام جمع آوری اطلاعات (حسی یا شهودی) یا هنگام تصمیم گیری (احساسی یا منطقی).

در نهایت، هر معیار با حروف اول آن، به صورت لیست زیر مشخص می شود:

تست MBTI باعث می شود بینش عمیق تری از شخصیت تان پیدا کنید. به همین دلیل، این تست بسیار محبوب شده است. حتی بدون در اختیار داشتن پرسش نامه رسمی، می توانید برخی از این گرایش ها را در خودتان تشخیص دهید. طبق گفته بنیاد مایرز- بریگز، مهم است که به یاد داشته باشید همه انواع شخصیت ها برابر و باارزش هستند.

به عنوان مثال، هنگام کار در فعالیت های گروهی در مدرسه یا محل کار، شناخت نقاط قوت خود و درک نقاط قوت دیگران می تواند بسیار سودمند باشد. وقتی در تلاش هستید پروژه خود را با سایر اعضای یک گروه به اتمام برسانید، ممکن است متوجه شوید که برخی اعضای گروه در انجام اقدامات خاص ماهر و بااستعداد هستند. با شناخت این اختلافات، گروه می تواند وظایف بهتری را تعیین و در دستیابی به اهداف خود همکاری کند.

تفاوت تست MBTI با دیگر ارزیابی ها

MBTI در واقع یک تست نیست؛ پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد و یک نوع شخصیت، بهتر از نوع دیگر نیست. هدف این تست، ارزیابی سلامت روان یا ارائه تشخیص های دیگر هم نیست. همچنین برخلاف بسیاری از انواع دیگر تست های روانی، نتایج شما با هیچ هنجاری مقایسه نمی شود. هدف از تست MBTI این است که به جای مقایسه نتیجه تست خود با نتایج سایر افراد، اطلاعات بیشتری در مورد شخصیت منحصربه فرد خود به دست بیاورید.

منبع: ایده آل مگ

دکمه بازگشت به بالا