جامعه

پرداخت بیمه سلامت در خصوص سهم داروی تجویزی سطح اول پزشکان خانواده روستایی

معاون بیمه و خدمات درمانی سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سهم داروهای درجه یک پزشک خانواده روستایی با نسخه از اول آذرماه توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود.

به گزارش آپارات نیوز، دکتر. مهدی رضایی در خصوص واگذاری سهم دارویی از اعتبار یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده وزارت بهداشت به سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از اول آذرماه سهم این سازمان از تمام وجوه تحت پوشش این سازمان به خصوصی و غیر -داروخانه های خصوصی طرف قرارداد شبکه یا مرکز بهداشت شهرستان ارائه کننده داروهای درجه یک مدارک الکترونیکی و بیمه الکترونیک قابل پرداخت می باشد.

وی افزود: سهم سازمان از داروهای درجه یک در داروخانه های خصوصی مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح به شبکه یا مرکز بهداشت شهرستان واریز می شود لذا لازم است دستگاه های استانی مراتب را به اطلاع دانشگاه ها یا دانشکده ها برسانند. علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارائه می کنند

معاون بیمه سلامت و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سهم این سازمان از داروهای درجه یک در داروخانه‌های غیرخصوصی همکار با این طرح بر اساس تفاهم نامه همکاری با ادارات کل استان به داروخانه پرداخت می‌شود. لذا ادارات کل استان ها باید با داروخانه های غیرحزبی، ارائه دهندگان در سطح مراکز خدمات جامع سلامت که طرح را با رعایت ضوابط مربوطه اجرا می کنند، قرارداد همکاری منعقد کنند.

وی با بیان اینکه امکان پرداخت بخشی از ارز و بخشی از سازمان به داروخانه هایی که طرف قرارداد با سازمان نیستند وجود ندارد، گفت: اولویت انعقاد قرارداد همکاری کارآمد در قرارداد مذکور می باشد. داروخانه های بخش خصوصی بدیهی است کلیه داروخانه های طرف قرارداد سازمان می توانند با رعایت مفاد این بخشنامه بدون محدودیت جغرافیایی نسبت به دریافت نسخه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: همچنین از اول آذرماه پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح مجازند کلیه داروهای تحت تعهد سازمان را تجویز کنند.

معاون بیمه ای و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: از سوی دیگر پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت مجری طرح موظف به تجویز نسخه الکترونیکی درجه یک در قالب سامانه های سطح اول هستند. وزارت بهداشت یا سیستم نسخه الکترونیکی سازمان (ERX). .

به گزارش پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت، وی در پایان افزود: در نبود زیرساخت های لازم برای نسخه نویسی الکترونیکی، با تصمیم مشترک اداره کل بیمه سلامت استان و معاونت بهداشتی دانشگاه دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مراکز خدمات جامع سلامت این طرح را اجرا می کنند و مجاز به نوشتن نسخه کاغذی هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا