پشت پرده لشگرکشی ارتش عراق

در اطراف بغداد مناطق مختلفی وجود دارد که تحت عنوان «کمربندی بغداد» شناخته می‌شود، مناطق گسترده‌ای که شامل زمین‌های کشاورزی است که پایتخت را به دیگر استان‌های اطرافش متصل می‌کنند، در بسیاری از مواقع این مناطق به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی موجب نگرانی دولت بغداد می‌شوند و به همین دلیل بغداد سعی در کنترل امنیت آنها دارد.

پشت پرده لشگرکشی ارتش عراق
آفتاب‌‌نیوز :

در اطراف بغداد مناطق مختلفی وجود دارد که تحت عنوان «کمربندی بغداد» شناخته می‌شود، مناطق گسترده‌ای که شامل زمین‌های کشاورزی است که پایتخت را به دیگر استان‌های اطرافش متصل می‌کنند، در بسیاری از مواقع این مناطق به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی موجب نگرانی دولت بغداد می‌شوند و به همین دلیل بغداد سعی در کنترل امنیت آن‌ها دارد.

طبق بیانیه روز -شنبه- فرماندهی عملیات بغداد که مسوول امنیت پایتخت عراق است، نیرو‌هایی از ارتش و یگان‌های وابسته به آن‌ها با پشتیبانی دستگاه‌های اطلاعاتی امروز عملیات امنیتی را برای بررسی و تفتیش مناطق و عملیات شناسایی مسلحانه در مناطق شمالی اطراف بغداد انجام دادند و این عملیات شامل مناطق «ام الصون، کف علی، بوستان البو بندر، البو محسن، البو رکیبه، القصیر، الخزنه، سید حمد و منطقه اطراف پل الطارمیه» بود.

دکمه بازگشت به بالا